Pražské memoriály

Logo

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje ASK Slavia Praha

Datum

21.8.2018

Místo

Praha - Eden (Atletický stadion SK Slavia Praha, Vladivostocká 1460/10, Praha 10 - Vršovice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Josef Šrámek 775244148 sportvia@volny.cz
Hlavní rozhodčí RNDr. Ladislav Kňákal
Technický ředitel Mgr. Marek Čepelák
Hlasatel Mgr. Petr Novotný, Jaromír Odvárka
Lékař MUDr. Jan Ježek
Časomíru zajišťuje Michal Šmahel
Výsledky zpracoval Mgr. Ing. Kateřina Turková, Milan Urban

Startují

ročníky 1958 - 2004
ročníky 1958 - 2004

 

Startují muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky a v rozsahu závodění své věkové kategorie i starší žáci a starší žákyně, kteří byli k účasti přihlášeni atletickými kluby a oddíly, prezentovali se nejpozději 75 minut před začátkem příslušné soutěže v závodní kanceláři a uhradili zde zápisné ve výši 150 Kč za každý přihlášený start.

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den závodů ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické kluby a oddíly.

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 400 m př., dálka, koule 7,26kg
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 400 m př., dálka, oštěp 600g

Technická ustanovení

Rozdělení soutěží

Všechny soutěže se uskuteční na atletickém stadionu SK Slavia Praha, který má 400 m dlouhou polyuretanovou dráhu, 8 drah na obvodu i v rovince a polyuretanové sektory pro dálku a oštěp.

Vstup na závodiště

Vstup na závodní plochu atletického stadionu SK Slavia Praha je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 20 minut před zahájením jejich soutěže, rozhodčím a správním činovníkům.

Pro sledování koule bude u sektoru vymezeno zvláštní území.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 15.00 hodin v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha.

Závodníci a závodnice zde nejpozději 75 minut před začátkem příslušné soutěže uhradí zápisné ve výši 150 Kč za každý přihlášený start.

Přihlášky

Přihlášky závodníků a závodnic registrovaných v ČAS se podávají na webové stránce ČAS: http://www.atletika.cz - Kalendář akcí, přihlášky ostatních závodníků a závodnic se zasílají elektronickou poštou na e-mailovou adresu: milanurba@seznam.cz, uzávěrka přihlášek je v neděli 19. 8. 2018 ve 24.00 hodin.

Výdej startovních čísel

Závodníci a závodnice startující v bězích na 800 m a 1500 m obdrží na startu jedno startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže upevněno na prsou.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo atletický stadion SK Slavia Praha, např. na vrhačské louce nad atletickým stadionem SK Slavia Praha.

Z bezpečnostních důvodů není povoleno rozcvičování na rovince v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 45 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha.

Svolavatelna

Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých soutěží startér a u soutěží v poli příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením soutěže.

Šatny

Šatny jsou k dispozici od 15.00 hodin v tribuně atletického stadionu SK Slavia Praha, a to pro závodníky šatny č. 33, 34 a 35 a pro závodnice šatny č. 5, 6 a 7.

Pořadatel neručí za cenné věci odložené v šatnách.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha.

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha.

Časový pořad

úterý, 21.8.2018

Čas Disciplíny
17:00 400 m př. Ž dálka Ž koule 7,26kg M
17:15 400 m př. M
17:30 800 m Ž
17:40 800 m M
18:00 110 m př. M oštěp 600g Ž
18:15 100 m Ž dálka M
18:25 100 m M
18:40 400 m Ž
18:50 400 m M
19:05 1500 m M
19:15 200 m Ž
19:30 200 m M

Stravování

V průběhu závodů je ke stravování možno využít restauraci Na Pozemním hokeji Slavia.

Parkování

Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu SK Slavia Praha ve Vršovicích zpoplatněn, cena parkovného je 20 Kč za každou započatou hodinu.

Další informace

Odměny

Závodníci, kteří se umístí v memoriálových soutěžích, kterými jsou memoriál Jiřího Výška v běhu na 200 m mužů, memoriál JUDr. Ladislava Fišera v běhu na 400 m mužů, memoriál Tomáše Jungwirtha v běhu na 800 m mužů, memoriál JUDr. Ing. Václava Pátka v běhu na 1500 m mužů a memoriál Mgr. Jiřího Severy v běhu na 400 m př. mužů, na 1. - 3. místě a splní stanovený limit, obdrží níže uvedené finanční odměny.

Při nesplnění stanoveného limitu bude vypsaná finanční odměna vyplacena pouze v poloviční výši.

Pořadatel dále vypisuje pro vítěze memoriálových soutěží finanční odměnu 1000 Kč za překonání rekordu závodů.

Finanční odměny budou vypláceny v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha.

 

Jménem ASK Slavia Praha přeji všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších výkonů a těším se s nimi na shledanou v Praze.

Ing. Josef Šrámek

předseda ASK Slavia Praha a ředitel závodů

Financni odmeny, stanovene limity a rekordy zavodu