Přebor Prahy mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek ve vícebojích

Znak

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje ASK Slavia Praha

Datum

6.10.2018 - 7.10.2018

Místo

Praha - Eden (Atletický stadion SK Slavia Praha, Vladivostocká 1460/10, Praha 10 - Vršovice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Josef Šrámek
Hlavní rozhodčí Adriana Dvořáková
Výsledky zpracoval Monika Hrachovcová, Mgr. Ing. Kateřina Turková

Startují

ročníky 1958 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 1958 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002

Startují muži a ženy, junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na přeboru Prahy přihlášeni atletickými kluby a oddíly, odevzdali nejpozději jednu hodinu před začátkem příslušné soutěže v závodní kanceláři vyplněný prezentační formulář a uhradili tam zápisné stanovené pro:

- závodníky z pražských atletických klubů a oddílů na 300 Kč,

- závodnice z pražských atletických klubů a oddílů na 200 Kč,

- závodníky a závodnice z mimopražských atletických klubů a oddílů na 400 Kč.

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení odpovídají atletické kluby a oddíly.

Soutěže

Dorostenci desetiboj
Dorostenky sedmiboj
Juniorky sedmiboj
Junioři desetiboj
Muži desetiboj
Ženy sedmiboj

Technická ustanovení

Závodí se podle Pravidel atletiky a všeobecných ustanovení soutěžního řádu pro pražské přebornické soutěže a rozpisů přebornických soutěží jednotlivců obsažených v brožuře Pražské atletické soutěže 2018, II. část.

Atletický stadion má 400 m dlouhou polyuretanovou dráhu, 8 drah na obvodu i v rovince, polyuretanové sektory pro výšku, tyč, dálku a oštěp.

Podrobný časový pořad

Podrobný časový pořad bude určen podle počtu přihlášených závodníků a závodnic a zveřejněn ve čtvrtek 4. 10. 2018 na webové stránce ČAS: http://www.atletika.cz.

Základní výšky a zvyšování

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle počtu přihlášených závodníků a závodnic.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v sobotu 6. a v neděli 7. 10. 2018 od 08.00 hodin v horní části tribuny atletického stadionu.

Přihlášky

Přihlášky se podávají na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do středy 3. 10. 2018 do 24.00 hodin.

Výdej startovních čísel

Závodníci a závodnice obdrží na startu běhů na 800 m a 1500 m jedno startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže upevněno na prsou.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno:

- na protilehlé rovince atletického stadionu,

- mimo atletický stadion, např. na vrhačské louce nad atletickým stadionem.

Z bezpečnostních důvodů není povoleno rozcvičování na rovince v horní části tribuny atletického stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 45 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v horní části tribuny atletického stadionu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně atletického stadionu, a to pro muže, juniory a dorostence šatny č. 33, 34 a 35 a pro ženy, juniorky a dorostenky šatny č. 5, 6 a 7.

Pořadatel neručí za cenné věci odložené v šatnách.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány v horní části tribuny atletického stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Vyhlašování vítězů

Vyhlašování vítězů bude provedeno do 30 minut po skončení příslušné soutěže a závodníci, resp. závodnice, se na něj dostaví v klubovém, resp. oddílovém, dresu nebo v klubové, resp. oddílové, teplákové soupravě, nikoli v civilním oblečení.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení výsledků této soutěže (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává písemně podle pravidla 146 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky doložené vkladem ve výši 500 Kč, a to odvolací komisi, která se skládá z technického delegáta, ředitele závodů a hlavního rozhodčího.

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch PAS.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna v horní části tribuny atletického stadionu.

Časový pořad

sobota, 6.10.2018

Čas Disciplíny
00:00 sedmiboj Ž sedmiboj Jky sedmiboj Dky desetiboj M desetiboj Jři desetiboj Dci

neděle, 7.10.2018

Čas Disciplíny
00:00 sedmiboj Ž sedmiboj Jky sedmiboj Dky desetiboj M desetiboj Jři desetiboj Dci

Stravování

V průběhu závodů je možno ke stravování využít restauraci Na Pozemním hokeji Slavia.

Parkování

Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu SK Slavia Praha ve Vršovicích zpoplatněn, cena parkovného je 20 Kč za každou započatou hodinu.

Další informace

Jménem ASK Slavia Praha přeji všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších výkonů.

 

Ing. Josef Šrámek

předseda ASK Slavia Praha a ředitel závodů