47. Večerní běh Novou Včelnicí - Memoriál Josefa Jelínka

Logo NVCEL barevní

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Nová Včelnice, z.s.

Datum

6.9.2018

Místo

Nová Včelnice (Atletický stadion Josefa Jelínka)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Marek Strnad 724 094 914 statika.strnad@gmail.com
Hlavní rozhodčí Karel Mileret
Lékař Veronika Strnadová
Výsledky zpracoval Zdeňek Brus

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Startují uvedené kategorie (viz příloha) - řádně přihlášení závodníce majíci zdravotní způsobilost

Soutěže

Technická ustanovení

Závod proběhne na tratích, které vedou převážně parkovým a lesnatým terénem, nejmladší žactvo na dráze.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Hlavní závod: 50,- Kč

Přihlášky

E-mailem do 5.9.2018 na adresu ředitele závodu (statika.strnad@gmail.com), nebo hodinu před startem příslučné kategorie na místě závodu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tělocvičně školy.

Časový pořad

čtvrtek, 6.9.2018

Čas Disciplíny
15:50 zahájení - starty viz přiloha
propozice2018 vb_plakát2018