Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Kolín, Kategorie III

propozice_hlavicka_PR
logo_PR

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje TJ Sokol Kolín-atletika ve spolupráci s OR AŠSK Kolín a ZŠ Kolín Masarykova

Datum

04.05.2018

Místo

Kolín

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová vpurmanova@atletika.cz
Ředitel závodu Květoslav Pařík
Hlavní rozhodčí Vlasta Šlezová
Výsledky zpracoval Mgr. Antonín Morávek

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Kategorie III chlapci 60 m, 1000 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie III děvčata 60 m, 600 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket

Technická ustanovení

Prezence:                           8:15 – 8:45 hodin

Porada vedoucích:         8:45 – 8:55 hodin

Zahájení:                            9:00 hodin  

 

Kategorie :                        

III. - mladší žáci, mladší žákyně - ročník narození 2006, 2005

základní školy 2. stupeň (6. – 7. třída + odpovídající ročníky vícel. gymnázií)

Žáci / žákyně 7. tříd, ročník narození 2004 startují za starší žaky/žákyně .            

 

 

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit tyto podmínky

  1. Družstvo je složeno z žáků jedné školy
  2. Členové družstva musí odpovídat stupněm školy( II.stupeň)
  3. Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené soutěži

 

Všechny tři podmínky musí být splněny zároveň. 
Start závodníka je možný jen v jedné kategorii na všech úrovních soutěže.

Družstvo má 10 členů a mohou startovat dvě družstva za školu 

 

 

Disciplíny:                     

Kategorie III: mladší žáci 
60 m, 1000 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150 g, štafeta 4 x60 m mladší žákyně 
60 m, 600 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150g, štafeta 4 x 60 m

 

 

 

Omezení startů:               Každý žák může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo mohou startovat tři závodníci / závodnice v jedné disciplíně, z nichž dva / dvě nejlepší bodují. Družstvo tvoří max. 10 závodníků/závodnic. V běhu na 4 x 60 m mohou startovat dvě štafety za družstvo, boduje lepší štafeta.

 

Sportovně technické pokyny:

                                   Závodí se podle pravidel atletiky a těchto propozic.

                                            Ve všech kolech mají závodníci / závodnice ve skoku dalekém, vrhu koulí a

                                          hodu kriketovým míčkem 4 soutěžní pokusy.

                                            Ve všech kolech PR se ve skoku vysokém po celou dobu soutěže zvyšuje

                                          po 4 centimetrech.

 

             

Doklady pro start:           Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména, úplná data narození a třídu všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

 

Bodování:                           Vítězí družstvo s nejvyšším součtem bodů ze všech disciplín. Při rovnosti bodů vítězí družstvo, které získalo větší počet bodů ve větším počtu disciplín.

                                               Boduje se podle

  • Za pomoci počítačového programu Atletická kancelář – Pohár rozhlasu.

 

Přihlášky:                            Elektronicky na webových stránkách Poháru rozhlasu do:

                                           mladší žáci a žákyně do  3.5.2018  do 20:00

                                                      

                                                                                          

v případě potřeby  volejte   Morávek Antonín, 732 107 017, antonio.moravek@seznam.cz

                                       nebo  Šlezová Vlasta 724 528 640, email : slezkaVl@seznam.cz

 

 

 

Soupiska družstva:         Soupisku družstva  potvrzenou ředitelstvím školy odevzdat při prezentaci

Soutěžní komise:             Ředitel závodu, hlavní rozhodčí, zástupce družstev ( 2 vylosovaní učitelé).

Protest:                                Je možno podat ihned do 30 min po vzniku události hlavnímu rozhodčímu s vkladem 100 Kč. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch pořadatele.

 

 

Postup:                                Do krajského finále postupuje   vítězné  družstvo z okresních / obvodních kol v každé kategorii.  V krajském finále startuje zpravidla 8 družstev v každé kategorii. Počet startujících družstev v krajském finále lze doplnit o další družstva s nejvyšším bodovým ziskem. Do republikového finále postupuje 6 vítězných družstev s nejvyšším počtem bodů z celkového pořadí v dané kategorii ze všech 15 krajských finále a další 2 družstva v každé kategorii s nejvyšším počtem bodů bez ohledu na pořadí. V republikovém finále tedy startuje 8 družstev v každé kategorii.

 

 

 

Různé:                                 Šatny jsou k dispozici ve staré budově a slouží jen k převléknutí.

Štafetový kolík pro procvičení předávek před závodem nepůjčujeme

Za cenné věci v šatnách a stadionu  pořadatel neručí ( uložte u svých

               vyučujících).

                                               WC  v hlavní budově ( vchod zvenčí)

                                               Žáci při pohybu v areálu stadionu dodržují bezpečnost, aby neohrozili

                                             závodníky .

                                              Po celou dobu závodů zodpovídá  vyučující za své  žáky, v případě  zničení

                                             zařízení stadionu, bude na škole požadována úhrada za zničené věci.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 17.4.2018 do 3.5.2018 do 18:00 hodin.

Zdravotní služba

Zajištěnma kvalikovaným zdravotníkem. Bude umístěna v bílém stanu velde cílového prostoru.

Časový pořad

pátek, 4.5.2018

Čas Disciplíny
09:00 4x60 m Žcm
09:20 4x60 m Žkm kriket Žcm
09:45 60 m Žcm dálka Žkm
10:00 60 m Žkm výška Žcm
10:30 kriket Žkm
11:00 dálka Žcm
11:15 výška Žkm
12:00 1000 m Žcm
12:25 600 m Žkm
propozice_paticka_PR