Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Olomouc, Kategorie III a IV

propozice_hlavicka_PR
logo_PR

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub Olomouc z.s.

Datum

9.5.2018

Místo

Olomouc

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová vpurmanova@atletika.cz
Ředitel závodu Zdeněk Rakowski
Hlavní rozhodčí Miroslav Hrabal
Časomíru zajišťuje AK Olomouc z.s.
Výsledky zpracoval Radek Kopecký

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2002 - 2004
ročníky 2002 - 2004


Kat.IV – chlapci a dívky – ročník narození 2004, 2003, 2002 (2.stupeň základní školy a odpovídající ročníky nižších víceletých gymnázií)

Kat.III – chlapci a dívky – ročník narození 2006, 2005  (2. stupeň základní školy a odpovídající ročníky nižších víceletých gymnázií)

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit všechny 3 podmínky:
1.  družstvo je složeno z žáků/žákyň jedné školy
2.  členové družstva musí  odpovídat stupněm  školy
3.  členové družstva musí  odpovídat ročníkem narození vyhlášené soutěži

Všechny  tři  podmínky musí být splněny zároveň!
Start závodníka je možný jen v jedné kategorii na všech úrovních soutěže.

Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména, úplná data narození a třídu všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

Soutěže

Kategorie IV chlapci 60 m, 1500 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg
Kategorie III chlapci 60 m, 1000 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie III děvčata 60 m, 600 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie IV děvčata 60 m, 800 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Závodí se podle pravidel atletiky a těchto propozic. Ve všech kolech mají závodníci/závodnice ve skoku dalekém, vrhu koulí a hodu kriketovým míčkem 4 soutěžní pokusy. Ve všech kolech PR se ve skoku vysokém po celou dobu soutěže zvyšuje po 4 centimetrech.

Omezení startů

Každý žák může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo mohou startovat tři závodníci/závodnice v jedné disciplíně, z nichž dva/dvě nejlepší bodují. Družstvo tvoří max. 10 závodníků/závodnic. V běhu na 4x60 m mohou startovat dvě štafety za družstvo, boduje lepší štafeta.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v kanceláři AK Olomouc v 1. patře atletické haly od 7:30 hodin.

Manulál pro přihlašování do poháru rozhlasu - PDF

Přihlášky

Elektronicky na webových stránkách Poháru rozhlasu nebo Českého atletického svazu, nejpozději do 7. května 2018 do 18:00 hodin ! ( www.poharrozhlasu.cz ) v  sekci „Přihláška“

Přihlašujte se pouze pod jedním přihlašovacím údajem (email, heslo), určeným pro jednu základní školu. Nepoužívejte pro jednotlivé kategorie jedné školy více přihlašovacích údajů.

Případné změny oznamte v den závodu v závodní kanceláři nejpozději do 8:00 hodin. V přihlášce uveďte osobní rekordy žáků. Podle nich budou nasazováni do jednotlivých výkonnostních skupin (technické disciplíny) a rozběhů (60 m, běhy).

Šatny

Šatny jsou k dispozici v 1. patře atletické haly. Slouží pouze k převlečení, za případné ztráty pořadatel neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v cíli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Hodnocení bude provedeno bodováním jednotlivých disciplín pomocí programu Atletická kancelář 2. Vítězí družstvo s nejvyšším součtem počtu bodů za všechny disciplíny. V případě rovnosti bodů vítězí družstvo, které získá ve větším počtu disciplín větší počet bodů.

Protesty

Je možno podat ihned do 30 min po vzniku události hlavnímu rozhodčímu s vkladem 100 Kč. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch pořadatele.

Časový pořad

středa, 9.5.2018

Čas Disciplíny
08:00 Porada vedoucích družstev - změny
08:30 4x60 m Žcm Běh 1 výška Žci
08:45 4x60 m Žky Běh 1 dálka Žcm
09:00 4x60 m Žkm Běh 1 výška Žky
09:15 4x60 m Žci Běh 1 kriket Žkm
09:30 60 m Žky Běh 1 koule 4kg Žci
09:45 60 m Žcm Běh 1 dálka Žkm
10:00 60 m Žci Běh 1
10:15 60 m Žkm Běh 1 výška Žcm
10:30 výška Žkm kriket Žcm
10:45 dálka Žky
10:55 koule 3kg Žky
11:30 1000 m Žcm Běh 1
11:45 800 m Žky Běh 1 dálka Žci
12:00 600 m Žkm Běh 1
12:15 1500 m Žci Běh 1
13:00 Vyhlášení výsledků

Další informace

Čaový pořad může být upraven dle počtu přihlášených družstev.

propozice_paticka_PR