Kontinentální pohár nanečisto

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

6.6.2018

Místo

Ostrava - Vítkovice

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Boček Valter
Hlavní rozhodčí RNDr. Ludmila Pudilová
Technický ředitel JUDr. Miko Aleš
Lékař Mudr. Petr Sikora
Režie Průša Pavel
Časomíru zajišťuje on-line systém

Startují

ročníky 2001 - 2002
ročníky 2001 - 2002

 

Krajská družstva dorostenců a dorostenek z Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského kraje, za každé družstvo startují ve vypsaných disciplínách 2 závodníci / 2 závodnice (roč. nar. 2001 a 2002). Každé družstvo má 1 vedoucího výpravy, 2 vedoucí družstev a 1 kapitána (nesoutěžící atlet).

Disciplíny  

Dorostenci 100 m, 400 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., trojskok, tyč, disk, oštěp

Dorostenky 200 m, 800 m, 3000 m, 300 m př., dálka, výška, koule, oštěp

Smíšená štafeta 4x400 m – (2 dorostenci + 2 dorostenky), libovolné obsazení úseků!

Soutěže

Dorostenci 100 m, 400 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., tyč, trojskok, disk 1,5kg, oštěp 700g
Dorostenky 200 m, 800 m, 3000 m, 300 m př., výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Soutěžní pravidla:

Všechny disciplíny jsou bodovány na základě umístění týmů, které se určuje součtem individuálních bodů závodníků v dané disciplíně (8-7-6-5-4-3-2 a 1 b.). Družstva za každou disciplínu získávají hlavní body následovně: 

1. místo 8 bodů

2. místo 6 bodů

3. místo 4 body

4. místo  2 body

Běhy na 100 m–1500 m, skok vysoký a skok o tyči

Soutěže v běžeckých disciplínách na 100 m až 1500 m a ve skoku vysokém a skoku o tyči mají standardní formát. 

 

Skok daleký, trojskok, vrh koulí, hody diskem a oštěpem

V těchto disciplínách jsou soutěže rozděleny na 2 fáze:

V první fázi mají všichni účastníci tři pokusy. Do druhé fáze postupuje lepší závodník/ závodnice z každého týmu, ostatní závodníci obsazují podle dosažených výkonů 5. až 8. místo a získávají 4-3-2-1 individuální bod.

Druhou fázi tvoří 4. a 5. pokusy. Do pátých pokusů postupují dva nejlepší závodníci / závodnice ze 4. pokusů. Závodníci / závodnice, kteří do 5. pokusů nepostoupili obsazují 3., resp. 4. místo a získávají 6., resp. 5 individuálních bodů. 

Lepší ze závodníků v 5. pokusech se stává vítězem a získává 8 individuálních bodů. Poražený z 5. pokusů obsazuje 2. místo a 7 individuálních bodů.  

 

Běh na 3000 m

U běhů na 3000 m bude docházet po uběhnutí 1400 m k vyřazování vždy závodníka, který proběhne v daném kole cílovou čárou jako poslední. První vyřazený závodník obsazuje 8.místo, druhý vyřazený pak 7. místo atd. V posledním kole se utkají 4 závodníci o umístění na 1. až 4. místě.

 

Žolíci

Každý kapitán krajského družstva má právo udělit „žolíka“ na předem vybranou disciplínu, kde v případě vítězství svého týmu v této vybrané disciplíně získává dvojnásobek přidělovaných bodů. Kapitáni jsou povinni nahlásit „žolíky“ nejpozději 30 minut před zahájením soutěžního programu. 

 

Vyhlášení výsledků a Slavnostní vyhlášení

Vyhlašuje se celkové pořadí týmů na základě součtu získaných hlavních bodů v kategoriích dorostenců a dorostenek. Na slavnostní vyhlašování se dostaví kompletní týmy včetně svých vedoucích do středu hlavního stadionu. Účastníci se dostaví na vyhlášení v účastnických tričkách. Týmy se shromáždí v 18:00 hod. na rozcvičovacím stadionu u prezentace včetně svých vedoucích a kapitána.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Technická porada 

Technická porada proběhne 6. června 2018 ve 13:00 hod. v Zasedací místnosti SSKV na Městském stadionu. Účastníci obdrží účastnická trička jednotlivých kontinentů.

Přihlášky

Přihlášky

Přihlášky podávají krajské atletické svazy na www.atletika.cz od 28. 5. do 2. 6. 2018 do 24:00 hod. Krajské atletické svazy zašlou do 3. června 2018 do 24:00 hod. seznam velikostí triček děvčat,  chlapců a vedoucích (1 vedoucí týmu a 2 vedoucí družstev) včetně kapitána na adresu dbor@atletika.cz

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel a účastnických triček

Proběhne při technické poradě, které se účastní 2 zástupci krajských výprav. Závodníci jsou povinni mít na sobě účastnická trička při pohybu na hlavním stadionu, při představování závodníků před startem konkrétní disciplíny moderátory na hlavním stadionu. V případě nepřízně počasí je možné využít klubových oblečení a jen pro představování je potřeba mít na sobě účastnické tričko daného kontinentu.

Rozcvičování

Rozcvičování probíhá výhradně na rozcvičovacím stadionu. Po odvedení ze svolavatelny budou mít atleti, kteří startují v běžeckých disciplínách ještě možnost rozcvičení v tunelu hlavního stadionu.

Kontrola náčiní

Závodnici jsou povinni odevzdat své náčiní ke kontrole v den soutěže do 13:15 hod do místnosti prezentace na rozcvičovacím stadionu. Nejpozději však 120 minut před začátkem soutěže.

Svolavatelna

Prezentace

Disciplína               Zahájení prezentace     Ukončení prezentace   Odchod ze svolavatelny  Vstup na plochu

Sprinty,

překážky a běhy      35 minut před soutěží  25 minut před soutěží   20 minut před soutěží    5 minut před soutěží

Hod kladivem,

hod diskem, hod

oštěpem, vrh

koulí, skok

daleký, trojskok       40 minut před soutěží     30 minut před soutěží    25 minut před soutěží   20 minut před soutěží

Skok vysoký            50 minut před soutěží     40 minut před soutěží    35 minut před soutěží   30 minut před soutěží

Skok o tyči               65 minut před soutěží      55 minut před soutěží    50 minut před soutěží   45 minut před soutěží

 

Ze svolavatelny jsou závodníci zaváděni k soutěži na hlavní stadion. Při vstupu na plochu stadionu budou představováni moderátory závodu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu stadionu a slouží pouze k převlečení. Pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli před hlavní tribunou.

Výsledky

 

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli před hlavní tribunou a zveřejňovány okamžitě po skončení disciplíny na světelné tabuli a hlasatelem. Stejným způsobem bude zveřejňován průběžný stav soutěže družstev. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli před hlavní tribunou, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím TIC jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky). Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodu.

Časový pořad

středa, 6.6.2018

Čas Disciplíny
14:30 Slavnostní zahájení
14:40 disk 1,5kg Dci
14:45 výška Dky
15:02 trojskok Dci
15:05 110 m př. Dci
15:26 800 m Dky
15:34 tyč Dci
15:48 200 m Dky
15:57 400 m Dci
16:05 oštěp 700g Dci
16:10 3000 m Dky
16:25 dálka Dky
16:30 300 m př. Dky
16:48 1500 m Dci
16:58 koule 3kg Dky
17:10 oštěp 500g Dky
17:12 3000 m Dci
17:36 100 m Dci
17:53 4 x 400 m MIX
18:05 Slavnostní vyhlášení

Stravování

Občerstvení bude zajištěno v restauraci Stadion a v bufetu na Městském stadionu.

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno na přilehlých parkovištích.

Další informace

Doprava

Hromadnou dopravu zajišťují krajské atletické svazy. Náklady na dopravu budou uhrazeny na základě fakturace na Kontinentální pohár IAAF 2018 s.r.o. 

Bližší informace

Ing. Valter Boček                                                                   Mgr. David Bor

Kontinentální pohár IAAF 2018 s.r.o.                                    Český atletický svaz                 

výkonný ředitel                                                                      vedoucí oddělení soutěží 

Mobil: +420 605 801 030                                                       Mobil +420 777 667 266

e-mail: vbocek@ostrava2018.org                                          e-mail: dbor@atletika.cz