Národní program - Zlatá tretra

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

13.6.2018

Místo

Ostrava - Vítkovice

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Šulc Augustin 775048782 augustinsulc@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Aleš Novotný
Technický ředitel Vlk Dalibor
Časomíru zajišťuje Online systém, spol. s.r.o. Měření a zpracování výsledků Online systém, spol. s.r.o.
Výsledky zpracoval Online systém, spol. s.r.o. Měření a zpracování výsledků Online systém, spol. s.r.o.

Startují

ročníky 1928 - 2002
ročníky 1928 - 2002

Seznam vybraných závodníků pořadatelem bude zveřejněn na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz v pátek 8.6.2018.

Soutěže

Muži 100 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 2000 m př., 4x100 m
Ženy 100 m, 300 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 4x100 m, výška, oštěp 600g

Technická ustanovení

Závody ve skoku vysokém žen, hodu oštěpem žen a 300m žen jsou pouze pro pozvané závodnice.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář a výdej startovních čísel proběhne ve středu 13.6.2018 od 10,00hod do 12,00hod v pokladně Městského stadionu. Kdo nebude odprezentován nebude moci startovat.

Přihlášky

Přihlášky podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 29.5.2018 06,00hod. do 6.6.2018 do 20,00hod.

Přihlášky zahraničních závodníků na e-mail.: augustinsulc@seznam.cz ve stejném termínu.

Výdej startovních čísel

Výdej (společně s prezentací) bude probíhat ve středu 13.6.2018 od 10,00hod do 12,00hod v pokladně Městského stadionu. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy.

Rozcvičování

Rozcvičování probíhá výhradně na rocvičovacím stadionu.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, budou uvedeny v minutovém časovém pořadu.
 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách Městského stadionu a budou označeny.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli  a na  webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.
 

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách hlavní tribuny Městského stadionu.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

středa, 13.6.2018

Čas Disciplíny
15:00 2000 m př. M
15:12 100 m Ž Běh 1.
15:18 100 m Ž Běh 2.
15:24 100 m Ž Běh 3
15:30 100 m M Běh 1.
15:36 100 m M Běh 2.
15:42 100 m M Běh 3
15:48 800 m Ž
15:54 800 m M Běh 1.
16:00 800 m M Běh 2.
16:02 výška Ž
16:06 800 m M Běh 3
16:17 400 m Ž Běh 1
16:22 400 m Ž Běh 2
16:27 400 m Ž Běh 3
16:32 400 m M Běh 1
16:37 400 m M Běh 2
16:42 400 m M Běh 3
16:47 300 m Ž
16:52 1500 m Ž
17:02 1500 m M Běh 1
17:05 oštěp 600g Ž
17:10 1500 m M Běh 2
17:20 4x100 m M
17:25 4x100 m Ž

Akreditace, vstupenky

 Pokud budou závodníci požadovat akreditaci pro trenéra musí o to požádat na e-mail.:augustinsulc@seznam.cz  do 6.6.2018 do 20,,00hod.
Výdej akreditací bude probíhat v pokladně Městského stadionu ve středu 13.6.2018 od 10,00hod. do 12,00hod.