Mistrovství Moravy a Slezska mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

17.6.2018

Místo

Ostrava - Vítkovice

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí PaedDr. Dana Kopcová
Technický ředitel Blažej Jan
Časomíru zajišťuje Online systém, spol. s.r.o. Měření a zpracování výsledků Online systém, spol. s.r.o.
Výsledky zpracoval Online systém, spol. s.r.o. Měření a zpracování výsledků Online systém, spol. s.r.o.

Startují

ročníky 1958 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 1958 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 400 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g, chůze 5000m
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 1500 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 5000m
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči budou stanoveny podle počtu přihlášených na místě.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 8,00hod. v místnosti pod hlavní tribunou až do ukončení závodů.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 11.6.2018 6,00 hod. do 15.6.2018 20,00 hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze na rozcvičovacím hřišti.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve vyhrazeném a označeném prostoru.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu stadionu a slouží pouze k převlečení. Pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v pod hlavní tribunou.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči bude určeno podle počtu přihlášených závodníků.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli pod hlavní tribunou a zveřejňovány okamžitě po skončení disciplíny na světelné tabuli a hlasatelem. Stejným způsobem bude zveřejňován průběžný stav soutěže družstev. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli pod hlavní tribunou a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky). Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodu

Časový pořad

neděle, 17.6.2018

Čas Disciplíny
09:20 chůze 5000m Dci chůze 5000m Dky
09:30 disk 1,5kg Dci Finále kladivo 3kg Dky Finále kladivo 4kg Jky Finále kladivo 4kg Ž Finále
10:00 100 m př. Dky Finále výška Dky Finále tyč Dci Finále tyč Jři Finále tyč M Finále dálka Dci Finále
10:10 100 m př. Jky Finále 100 m př. Ž Finále
10:20 110 m př. Dci Finále
10:30 110 m př. Jři Finále disk 1,75kg Jři Finále disk 2kg M Finále kladivo 5kg Dci Finále
10:40 110 m př. M Finále
10:50 100 m Dky Rozběh
11:00 100 m Jky Rozběh 100 m Ž Rozběh
11:10 100 m Dci Rozběh
11:20 100 m Jři Rozběh dálka M Finále dálka Jři Finále
11:30 100 m M Rozběh výška Jky Finále výška Ž Finále disk 1kg Dky Finále kladivo 6kg Jři Finále kladivo 7,26kg M Finále
11:40 800 m Dky Finále
11:50 800 m Jky Finále 800 m Ž Finále
12:00 800 m Dci Finále
12:10 800 m Jři Finále 800 m M Finále
12:20 100 m Dky Finále koule 3kg Dky Finále disk 1kg Jky Finále disk 1kg Ž Finále
12:25 100 m Ž Finále 100 m Jky Finále tyč Dky Finále tyč Jky Finále tyč Ž Finále
12:30 100 m Dci Finále výška Jři Finále výška M Finále dálka Dky Finále dálka Jky Finále dálka Ž Finále
12:35 100 m Jři Finále
12:40 100 m M Finále
12:50 400 m Dky Finále 400 m Jky Finále 400 m Ž Finále
13:05 400 m Dci Finále koule 4kg Jky Finále koule 4kg Ž Finále oštěp 700g Dci Finále
13:15 400 m Jři Finále 400 m M Finále
13:25 4x100 m Dky Finále 4x100 m Jky Finále 4x100 m Ž Finále
13:35 4x100 m Dci Finále 4x100 m Jři Finále 4x100 m M Finále trojskok Dci Finále trojskok Jři Finále trojskok M Finále
13:45 1500 m př. Dky Finále koule 6kg Jři Finále koule 7,26kg M Finále oštěp 500g Dky Finále
13:55 2000 m př. Dci Finále
14:05 3000 m př. Jky Finále 3000 m př. Ž Finále
14:20 3000 m př. Jři Finále 3000 m př. M Finále
14:35 300 m př. Dky Finále výška Dci Finále koule 5kg Dci Finále oštěp 800g Jři Finále oštěp 800g M Finále
14:45 300 m př. Dci Finále
14:55 400 m př. Jky Finále 400 m př. Ž Finále
15:00 400 m př. Dci Finále
15:05 400 m př. Jři Finále 400 m př. M Finále trojskok Dky Finále trojskok Jky Finále trojskok Ž Finále
15:15 3000 m Dky Finále 3000 m Jky Finále 3000 m Ž Finále
15:30 3000 m Dci Finále oštěp 600g Jky Finále oštěp 600g Ž Finále
15:45 5000 m Jři Finále 5000 m M Finále
16:05 200 m Dky Finále 200 m Jky Finále 200 m Ž Finále
16:15 200 m Dci Finále
16:25 200 m Jři Finále 200 m M Finále
16:40 1500 m Dky Finále 1500 m Jky Finále 1500 m Ž Finále
16:50 1500 m Dci Finále 1500 m Jři Finále 1500 m M Finále
17:05 4x400 m Dky Finále 4x400 m Jky Finále 4x400 m Ž Finále
17:15 4x400 m Dci Finále 4x400 m Jři Finále 4x400 m M Finále

Stravování

Občerstvení bude zajištěno v restauraci Stadion a v bufetu na Městském stadionu.

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno na přilehlých parkovištích.

Další informace

V případě velkého počtu startujících proběhnou soutěže v dálce a trojskoku na dvou  sektorech.

Soutěže v hodu kladivem a vrhu koulí proběhnou ve vrhačském sektoru rozcvičovacího hřiště.