3. kolo soutěže družstev mládeže

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

15.9.2018

Místo

Ostrava - Vítkovice (Městský stadion, Závodní 86, 70300 Ostrava)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Oldřich Zvolánek
Technický ředitel Aleš Miko
Časomíru zajišťuje OnLine Systém s.r.o.

Startují

ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g, chůze 3000m
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v neděli 16.9.2018 od 8,30hod. v označené místnosti za cílem na hlavním stadioně. Změny(pouze škrty) do 9,30hod.

Startovné

Startovné se neplatí.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 10.9.2018 od 8,00hod. do 14.9.2018 do 20,00hod.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla pro běhy od 800m výše budou vydávána na startu.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze na rozcvičovacím stadioně.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v místnosti k tomu označené.

Svolavatelna

Závodníci se budou prezentovat přímo u své disciplíny.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou průběžně zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli  a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

sobota, 15.9.2018

Čas Disciplíny
10:00 výška Dci tyč Dci tyč Jři dálka Dky koule 4kg Jky oštěp 700g Dci chůze 3000m Dci chůze 3000m Dky
10:30 100 m př. Dky
10:40 100 m př. Jky
10:50 110 m př. Dci koule 3kg Dky
11:00 110 m př. Jři dálka Jky oštěp 600g Jky
11:15 800 m Dky
11:25 800 m Jky
11:35 800 m Dci výška Jři koule 6kg Jři
11:45 800 m Jři dálka Dci oštěp 500g Dky
12:00 100 m Dky
12:15 100 m Jky
12:30 100 m Dci koule 5kg Dci
12:45 100 m Jři
13:00 400 m Dky tyč Dky tyč Jky dálka Jři oštěp 800g Jři
13:10 400 m Jky
13:20 400 m Dci
13:30 400 m Jři výška Dky
13:45 2000 m př. Dky 2000 m př. Jky kladivo 6kg Jři
14:00 2000 m př. Jři 2000 m př. Dci
14:15 3000 m Dky 3000 m Jky trojskok Dci disk 1kg Jky
14:30 3000 m Dci 3000 m Jři
14:45 300 m př. Dky
14:55 300 m př. Dci kladivo 5kg Dci
15:05 400 m př. Jky výška Jky disk 1kg Dky
15:15 400 m př. Jři
15:25 200 m Dky trojskok Jři
15:35 200 m Jky kladivo 4kg Jky
15:45 200 m Dci disk 1,75kg Jři
15:55 200 m Jři
16:10 1500 m Dky 1500 m Jky
16:25 1500 m Dci 1500 m Jři trojskok Dky trojskok Jky kladivo 3kg Dky
16:40 4x100 m Dky 4x100 m Jky disk 1,5kg Dci
16:50 4x100 m Dci 4x100 m Jři
17:00 4x400 m Dky 4x400 m Jky
17:10 4x400 m Dci 4x400 m Jři

Stravování

Stravování bude zajištěno v restauraci na Městském stadionu.