1. kolo MPD staršího žactva skupina C

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

16.05.2018

Místo

Praha-Stromovka

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Záhořák Miroslav +420603961123
Technický ředitel Linhart Jindřich +420723304588
Hlasatel Linhart Jindřich +420723304588
Časomíru zajišťuje Janoušek Jiří, Šimůnek Petr
Výsledky zpracoval Smetana Martin +420602699900

Startují

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2003 - 2004

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 1500 m, 100 m př., 4x60 m, tyč, dálka, koule 4kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 1500 m, 100 m př., 4x60 m, tyč, dálka, koule 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

- atletický stadion má 400 m dlouhou polytanovou dráhu, 6 drah na obvodu a 8 drah na rovince

- běhy se budou měřit elektrickou časomírou

- vážení náčiní v místnosti - zadní vchod do atletické haly

- rozcvičování je povoleno pouze mimo atletický stadion

- vstup na atletickou dráhu je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 min před zahájením disciplíny, rozhodčím a pověřeným osobám

- prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých disciplín asistent startéra a u technických disciplín příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 5 min před zahájením disciplíny

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena dne 16.5.2018 od 16:00 hodin v prostoru cíle - buňka.

Startovné

Startovné v MPD  staršího žactva - 50 Kč za každý přihlášený a potvrzený start mimo bodování.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 10.5.2018 do 15.5.2018 do 22:00 hodin

Šatny

Budou k dispozici ve víceúčelové hale a jsou určeny pouze na převlečení. Pořadatel neručí za ztrátu odložených věcí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru cíle.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

V prostoru cíle.

Časový pořad

středa, 16.5.2018

Čas Disciplíny
17:00 100 m př. Žky Běh tyč Žky dálka Žci koule 3kg Žky
17:15 100 m př. Žci Běh
17:30 60 m Žky Běh
17:45 60 m Žci Běh
18:00 1500 m Žky Finále
18:10 1500 m Žci Finále tyč Žci dálka Žky koule 4kg Žci
18:20 300 m Žky Běh oštěp 500g Žky
18:30 300 m Žci Běh
18:40 150 m Žky Běh
18:50 150 m Žci Běh
19:15 4x60 m Žky Běh
19:20 4x60 m Žci Běh

Další informace

Zúčastněná společná družstva chlapců a dívek:

A.C. Sparta Praha, PSK Olymp Praha, z.s., SK Aktis Praha z.s., SK Jeseniova „A“, SK Jeseniova „B“, ŠSK Újezd nad Lesy-Praha, TJ Sokol Praha Královské Vinohrady, TJ Stodůlky Praha, z.s.

Přihlášku štafet podává vedoucí družstva, písemnou formou, v den konání na místě, do doby určené řídícím pracovníkem. Případné škrty předá vedoucí družstva řídícímu pracovníkovi a závodní kanceláři 45 minut před začátkem utkání. Doplňování závodníků do startovní listiny v den konání závodů je zakázán.  Vedoucí družstva SK Jeseniova rozliší v přihlášce, zda závodník startuje za družstvo „A“ nebo „B“.