2. kolo Pražského poháru mládeže

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

22.5.2018

Místo

Praha-Stromovka

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Záhořák Miroslav +420603961123
Technický ředitel Linhart Jindřich +420723304588
Hlasatel Linhart Jindřich
Časomíru zajišťuje Janoušek Jiří, Šimůnek Petr
Výsledky zpracoval Smetana Martin +420602699900

Startují

ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002

Soutěže

Dorostenci 100 m, 400 m, 1500 m, 300 m př., 4x100 m, tyč, trojskok, koule 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 400 m, 1500 m, 300 m př., 4x100 m, výška, trojskok, koule 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 400 m, 1500 m, 400 m př., 4x100 m, výška, trojskok, koule 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 400 m, 1500 m, 400 m př., 4x100 m, tyč, trojskok, koule 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

- atletický stadion má 400 m dlouhou polytanovou dráhu, 6 drah na obvodu a 8 drah na rovince

- běhy se budou měřit elektrickou časomírou

- vážení náčiní v místnosti - zadní vchod do atletické haly

- rozcvičování je povoleno pouze mimo atletický stadion

- vstup na atletickou dráhu je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 min před zahájením disciplíny, rozhodčím a pověřeným osobám

- prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých disciplín asistent startéra a u technických disciplín příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 5 min před zahájením disciplíny

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena dne 22.5.2018 od 15:15 hodin v prostoru cíle - buňka.

Startovné

Start mimo bodování

O startu mimo bodování ostatních přihlášených závodníků rozhodne řídící pracovník. Závodníci startující mimo bodování (pražští závodníci nepřihlášených družstev a mimopražští nehostující závodníci kategorie mládeže) uhradí pořadateli startovné ve výši  100 Kč za každý start.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 15.5.2018 do 21.5.2018 do 22:00 hodin

Šatny

Budou k dispozici ve víceúčelové hale a jsou určeny pouze na převlečení. Pořadatel neručí za ztrátu odložených věcí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru cíle.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

V prostoru cíle.

Časový pořad

úterý, 22.5.2018

Čas Disciplíny
16:30 400 m př. Jky Běh výška Dky výška Jky koule 6kg Jři oštěp 700g Dci
16:45 400 m př. Jři Běh trojskok Jři trojskok Dci
17:00 300 m př. Dky Běh
17:15 300 m př. Dci Běh
17:30 100 m Dky Běh koule 5kg Dci
17:40 100 m Dci Běh
17:50 100 m Jky Běh oštěp 500g Dky oštěp 600g Jky
18:00 100 m Jři Běh tyč Dci tyč Jři
18:10 1500 m Jky Běh 1500 m Dky Běh trojskok Jky trojskok Dky koule 4kg Jky
18:20 1500 m Jři Běh 1500 m Dci Běh
18:30 400 m Dky Běh
18:40 400 m Jky Běh oštěp 800g Jři
18:50 400 m Dci Běh koule 3kg Dky
19:00 400 m Jři Běh
19:10 4x100 m Dky Běh 4x100 m Jky Běh
19:20 4x100 m Dci Běh 4x100 m Jři Běh

Další informace

Zúčastněná společná družstva juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek:

A. C. Sparta Praha, ATLETIKA HOSTIVAŘ z.s., Atletika Jižní Město z.s., ASK Slavia Praha, PSK Olymp Praha, z.s., SC Radotín Praha, SK Kotlářka Praha, z.s., Spartak Praha 4, SK Jeseniova, TJ Dukla Praha, TJ Sokol Praha Královské Vinohrady,

TJ Stodůlky Praha, z.s., USK Praha

V přihlášce se uvedou i závodníci, které k soutěži vedoucí družstva přihlašuje „mimo bodování“ (takové závodníky označí v poznámce MB). Přihlášku štafet podává vedoucí družstva, písemnou formou v den konání na místě do doby určené řídícím pracovníkem. Případné škrty předá vedoucí družstva řídícímu pracovníkovi a závodní kanceláři 45 minut před začátkem utkání. Doplňování závodníků do startovní listiny v den konání závodů je zakázáno. 

Závod v hodu kladivem se z technických důvodů neuskuteční !!!