3.kolo MPD mladšího žactva - skupina B

Znak na žlutém podkladu

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub Spartak Praha 4

Datum

31.5.2018

Místo

Praha - Děkanka

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jan Koutník jkoutnik@sp4.cz

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2kg, kriket

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 21.5.2018 do 30.5.2018 22:00

Šatny

Pokud budou použity šatny v objektu, je pořadatel nucen upozornit, že neručí za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

čtvrtek, 31.5.2018

Čas Disciplíny
16:30 4x60 m Žcm
16:50 800 m Žcm výška Žcm dálka Žcm koule 2kg Žkm kriket Žkm
17:00 150 m Žcm
17:20 60 m Žkm
17:40 60 m př. Žkm
17:55 60 m př. Žcm výška Žkm dálka Žkm koule 3kg Žcm kriket Žcm
18:10 60 m Žcm
18:30 150 m Žkm
18:45 800 m Žkm