1. kolo extraligy mužů a žen

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Dukla Praha

Datum

19.5.2018

Místo

Praha - Juliska

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu PaedDr. Jiří Šimice
Ředitel závodu Mgr. Michal Novák
Hlavní rozhodčí Ing. Martin Tipka
Technický ředitel Mgr. Josef Jičínský
Řídící soutěže družstev Dušan Molitoris – muži, Roman Málek - ženy
Hlasatel ing. Luděk Svoboda, Mgr. Josef Kožnar
Režie Tomáš Beran
Vedoucí ceremonielu Pavla Vozárová
Časomíru zajišťuje Ing. Petr Blažej
Výsledky zpracoval Ing. Petr Blažej

Startují

ročníky 1928 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 1928 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Atletický stadion má 400 m dlouhou dráhu (polytan), 8 drah na rovince, 8 drah na obvodu. Polytanový povrch mají také sektory pro výšku, tyč, dálku, trojskok a oštěp. 
Pro rozcvičování bude sloužit tréninkové hřiště s umělou trávou a 80 m dlouhou rovinkou s povrchem totožným s hlavním stadionem, na které budou k dispozici startovní bloky a překážky. 
Kladivo se uskuteční na Ruzyni. Autobus se závodníky odjede od stadionu Juliska vždy 60 minut před zahájením disciplíny. 
Měření časů, zpracování výsledků provádí On line systém, spol. s r.o.
Oficiální trénink proběhne na stadionu Juliska v pátek od 16:00 do 19:00 hod.
Ve všech technických ustanoveních platí Soutěžní řád družstev "Atletické soutěže 2018-II.díl.
 

Vážení náčiní
Proběhne nejpozději 60 minut před zahájením disciplíny ve skladu náčiní (na startu 300 m).
 

Technická porada
Uskuteční se v sobotu 19. května 2018 od 9:00 hodin v klubovně FK Dukla na Julisce (malá tribuna). 
Technické porady se zúčastní vždy jeden vedoucí každého zúčastněného družstva, ředitel závodu, technický ředitel, hlavní rozhodčí a řídící soutěže. 
Řídící soutěže oznámí počty startujících v jednotlivých disciplínách. 
Předání opraveného výtisku předběžné přihlášky se považuje za uskutečněný start se všemi důsledky.
Na technické poradě budou stanoveny základní výšky a zvyšování.  
 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

bude umístěna na hlavním stadionu v prostoru cíle, bude označena. Měření časů, zpracování výsledků provádí On line systém, spol. s r.o.

Přihlášky

pro 1. kolo jsou oddíly povinny podat přihlášky nejpozději do 18.5.2018 do 20.00 hodin na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), ve které jsou uvedeny u jednotlivých závodníků , startovní čísla  a výkony (pro toto 1. kolo i loňské) docílené v přihlašovaných  disciplínách.

Rozcvičování

Pro rozcvičování bude sloužit tréninkové hřiště s umělou trávou a 80 m dlouhou rovinkou s povrchem totožným s hlavním stadionem, na které budou k dispozici startovní bloky a překážky.

Svolavatelna

Bude umístěna ve stanu v blízkosti rozcvičovacího hřiště, nad startem 100 m.
Časy odvádění na sektor: Běhy, překážky 15 min., skoky, hody a vrhy 30 min a tyč 60 min. před zahájením disciplíny.
 

Šatny

Budou k dispozici v budově lázní u vstupu na stadion a budou viditelně označeny. Šatny slouží pouze k převlečení. Pořadatel neručí za odložené věci.

Startovní listiny

Budou vyvěšeny na výsledkových tabulích pod hlavní tribunou a zveřejněny okamžitě po skončení disciplíny na světelné tabuli. Stejným způsobem bude zveřejňován průběžný stav soutěže družstev.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků této soutěže. Případné odvolání proti rozhodnutí se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 5 Pravidel atletiky). Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.  Protesty a odvolání řeší jury ve složení ředitel závodů, hlavní rozhodčí a technický delegát ČAS.  

Jury závodu:   
Ředitel závodu:              Mgr. Michal Novák 
Hlavní rozhodčí:             Martin Tipka
Řídící soutěže ČAS:      Dušan Molitoris, Roman Málek 
 

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem, který se prokáže platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat v saunových prostorách budovy lázní (vchod přímo ze stadionu).

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodu, bude k dispozici sanitka.

Časový pořad

sobota, 19.5.2018

Čas Disciplíny
10:30 kladivo 7,26kg M
11:00 5000 m Ž Finále dálka Ž oštěp 600g Ž
11:10 tyč Ž
11:30 5000 m M Finále
11:55 100 m Ž Rozběh
12:00 výška Ž
12:10 100 m M Rozběh
12:15 kladivo 4kg Ž
12:25 800 m Ž Finále oštěp 800g M
12:30 dálka M
12:40 800 m M Finále
12:55 100 m př. Ž Finále
13:15 110 m př. M Finále
13:30 100 m Ž Finále
13:45 100 m M Finále
13:50 výška M
14:00 400 m Ž Finále koule 7,26kg M
14:15 400 m M Finále tyč M
14:25 3000 m př. Ž Finále disk 1kg Ž
14:30 trojskok Ž
14:45 3000 m př. M Finále
15:05 400 m př. Ž Finále
15:20 400 m př. M Finále
15:30 koule 4kg Ž
15:40 200 m Ž Finále
15:55 200 m M Finále disk 2kg M
16:00 trojskok M
16:05 1500 m Ž Finále
16:15 1500 m M Finále
16:25 4x100 m Ž Finále
16:40 4x100 m M Finále
17:00 4x400 m Ž Finále
17:20 4x400 m M Finále

Možnosti ubytování


Pension & Restaurant Paťanka

Adresa Pension & Restaurant Paťanka
Web www.patanka.cz
Telefon (+420) 602 151 558
Email pension@patanka.cz
Poznámka


Masarykova kolej

Adresa Masarykova kolej
Web www.suz.cvut.cz/koleje/masarykova-kolej
Telefon 602151558
Email prihodova@suz.cvut.cz
Poznámka


Hostel Sokolovna Suchdol

Adresa Hostel Sokolovna Suchdol
Web www.ubytovna-hostel.com/ubytovani-sokolovna-suchdol#ap-contact
Telefon 604284165
Email recepce@stafis-pokorny.cz
Poznámka


VŠ Kolej Bubeneč

Adresa VŠ Kolej Bubeneč
Web www.suz.cvut.cz/koleje/bubenecska-kolej
Telefon +420 233 342 806
Email bubenec@suz.cvut.cz
Poznámka


Hotel International Praha

Adresa Hotel International Praha
Web www.internationalprague.cz
Telefon +420 296 537 854
Email reserv@internationalprague.cz
Poznámka


Hostel Aritma

Adresa Hostel Aritma
Web www.skaritma.cz/hostel
Telefon +420 777 327 595
Email rezervace@skaritma.cz
Poznámka

Parkování

Na vyhrazených a označených prostorách na parkovišti v bezprostřední blízkosti areálu a v ulici Šlejnická. VIP parkoviště bude na vstupní ploše na stadionu.