Dukla mítink

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Dukla Praha

Datum

4.6.2018

Místo

Praha - Juliska

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Ing. Miroslav Ševčík
Ředitel závodu Mgr. Michal Novák
Hlavní rozhodčí RNDr. Ladislav Kňákal
Technický ředitel Mgr. Josef Jičínský
Hlasatel Štěpán Škorpil, Jacek Přibáň, Ladislav Kárský a Ludvík Svoboda
Lékař MUDr. Bořivoj Gronych
Časomíru zajišťuje On line system, spol. s r.o.
Výsledky zpracoval On line system, spol. s r.o.

Startují

ročníky 1928 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 1928 - 1998

 

Z přihlášek budou vybrány následující počty statujících:

Muži

200m               16

400m               16

800m               20

110m př.          8

400m př.          8

trojskok           8

Ženy

200m               16

400m               16

800m               10

100m př.          8

tyč                   8          (pouze s OS rek. 3.85 a výše, příp. pro zvané závodnice – Boleslav Patera tel.: 725 435 799, základní výška 3.60)

oštěp               8

Junioři

110m př.          8

Dorostenci     

110m př.          8

 

Seznam přihlášených závodníků bude 1.6. zveřejněn na stránkách www.atletika.cz s poznámkou V – vyřazen.

Soutěže

Dorostenci 110 m př.
Junioři 110 m př.
Muži 200 m, 400 m, 800 m, 110 m př., 400 m př., trojskok
Ženy 200 m, 400 m, 800 m, 100 m př., tyč, oštěp 600g

Technická ustanovení

Startovní čísla se vydávají se od 13,00 do 16,00 hod. ve svolavatelně  na stadionu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v pondělí 4.6.2018 od 12,30 hod. do začátku závodů.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 16.5 do 31.5.2018.

 

Pouze u atletů neregistrovaných v ČAS (zahraniční) využijte k přihlášce emailovou adresu atletikadukla@seznam.cz.

U přihlášky je do rubriky „poznámka“ vhodné uvést telefonické spojení (nejlépe přímo číslo závodníka na mobil).

Přihlášky se týkají jen Dukla mítinku. V hlavním programu startují jen pozvaní závodníci.

Výdej startovních čísel

Vydávají se od 13,00 do 16,00 hod. ve svolavatelně  na stadionu.

Rozcvičování

Rozcvičování je povoleno pouze na rozcvičovacím stadionu (umělý trávník + 100 m rovinka se stejným povrchem jako na hlavním stadionu).

Svolavatelna

Je umístěna ve stanu na ochozu nad startem na 100 m. Začátek prezentace u běžeckých disciplín je 30 min. a konec 15 min. před startem. U technických disciplín je začátek prezentace 30 min. a konec 20 min. před startem. Závodníci budou k jednotlivým disciplínám odvedeni ze svolavatelny společně. Bez prezentace nebudou závodníci připuštěni ke startu.

Šatny

S omezenou kapacitou v budově lázní v areálu Juliska.

Časový pořad

pondělí, 4.6.2018

Čas Disciplíny
14:20 tyč Ž
15:15 200 m M trojskok M
15:25 200 m Ž
15:35 400 m př. M
15:45 400 m M
15:55 400 m Ž
16:05 800 m M
16:15 800 m Ž
16:30 100 m př. Ž
16:36 110 m př. Dci
16:42 110 m př. Jři
16:48 110 m př. M
17:00 oštěp 600g Ž

Další informace

startovní listina na tel. 973 203 812 nebo mobil 723 260 531 (Rudolf Černý)

technické uspořádání 973 203 862 nebo mobil 702 000 753 (Josef Jičínský)