Pardubický atletický mítink 2018

Hvepa logo

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Hvězda Pardubice z.s. - oddíl atletiky

Datum

26.6.2018

Místo

Pardubice

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Jana Kárníková 607565905 karnikova@atletika-pardubice.cz
Ředitel závodu Iva Toušová 775907122 hvezda-pardubice@seznam.cz
Hlavní rozhodčí RNDr. Jan Zajíc

Startují

ročníky 1958 - 1998
ročníky 1996 - 1998
ročníky 1958 - 1998
ročníky 1996 - 1998

Závod je určen pro kategorii mužů a žen. Po dohodě s pořadatelem může být povolen start mladších kategorií.

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 5000 m, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně stadionu od 13,00 hod.

Startovné

Startovné 100,-Kč za každý start.Úhrada při prezentaci v den závodu minimálně 1 hod před zahájením discipliny.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 18.6.2018 do neděle 25.6.2018 do 20,00,hod.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v tribuně stadionu.

Časový pořad

úterý, 26.6.2018

Čas Disciplíny
16:35 koule 7,26kg M
16:40 100 m Ž trojskok Ž kladivo 4kg Ž
16:50 100 m M
17:00 800 m Ž
17:15 800 m M
17:30 disk 2kg M
17:35 trojskok M koule 4kg Ž
17:40 400 m Ž
17:50 400 m M
18:15 5000 m M
18:30 disk 1kg Ž
18:35 200 m Ž dálka M kladivo 7,26kg M
18:45 200 m M

Stravování

V průběhu závodu bude otevřen bufet.

Další informace

Finanční odměny : 1. místo 3000,-Kč, 2.místo 2000,-Kč, 3. místo 1 000,-Kč při splnění stanovených limitů.

100 m muži               10,70 s                            ženy         11,90 s

200 m muži               21,50 s                            ženy         24,25 s 

400 m muži               48,00 s                            ženy         55,25 s

800 m muži               1:50,00 min                     ženy         2:08,60 min

5 000 m muži            14:50,00 min                   ---

Dálka muži                7,25 m                             ---

Trojskok muži            15,00 m                          ženy         12,50 m

Koule muži                17,00 m                          ženy          14,30 m

Disk muži                  54,00 m                          ženy           46,00 m

Kladivo muži              60,00 m                          ženy          59,00 m 

Prémie při překonání rekordu mítinku 1000,-Kč. Více informací na www.atletika-pardubice.cz.