2. kolo mladšího žactva, skupina B

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub/oddíl VSK FTVS Praha

Datum

15.5.2018

Místo

Praha - Vokovice

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Radim Jebavý 728160687 radim.jebavy@email.cz
Hlavní rozhodčí Miroslav Kalous
Hlasatel Radim Jebavý
Výsledky zpracoval Jan Feher

Startují

ročníky 2005 - 2007
ročníky 2005 - 2007

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2kg, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 16:00 hodin v prostorách šaten, vedle cílové rovinky.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 30.4.2018 do 14.5.2018 do 22:00.

Svolavatelna

Prezentace závodníků proběhne 15 minut před zahájením disciplíny v místě konání disciplíny.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v suterénu budovy vedle cílové rovinky.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v polovině cílové rovinky.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v polovině cílové rovinky. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v polovině cílové rovinky, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Bude zajištěna v prostoru v prostoru cíle.

Časový pořad

úterý, 15.5.2018

Čas Disciplíny
17:00 4x60 m Žcm Běh
17:15 800 m Žcm Běh dálka Žcm koule 2kg Žkm
17:20 výška Žcm kriket Žkm
17:25 150 m Žcm
17:40 60 m Žkm
18:00 60 m př. Žkm
18:20 60 m př. Žcm výška Žkm kriket Žcm
18:25 dálka Žkm koule 3kg Žcm
18:35 60 m Žcm
18:50 150 m Žkm
19:00 800 m Žkm

Parkování

Parkování je možné na parkovišti před UK FTVS a v okolních ulicích v omezené míře. Doporučujeme využití MHD.