Klubové závody pro žactvo

Znak na žlutém podkladu

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub Spartak Praha 4

Datum

18.4.2018

Místo

Praha - Děkanka

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jan Koutník jkoutnik@sp4.cz

Startují

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Technická ustanovení

Interní závod. Pouze pro členy Spartaku Praha 4

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE