Finále KPD přípravek

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Svitavy, z. s.

Datum

23.09.2018

Místo

Svitavy

Vedoucí činovníci

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 600 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-dívky 60 m, 600 m, dálka, kriket

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád.

V rámci urychlení závodu budou závodníci pro technické disciplíny rozděleni do dvou skupin. Ve skupině A jsou vítězové základních skupin, ve skupině B jsou postupující z druhého místa. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Porada vedoucích:     9:40 v klubovně oddílu atletiky. Do 9:15 hodin odevzdají všichni vedoucí soupisky svých družstev v závodní kanceláři, která bude ve stanu v prostoru cíle.

Pořadí na soupisce uveďte tak, jak chcete nasadit své svěřence do běhů na 60 m, tzn. první na soupisce bude nasazen do prvního běhu, druhý do druhého atd.

Pořadí závodníků pro běh na 600 m napište do závorky za jméno závodníka v soupisce. První tři budou nasazení do prvního běhu, další do tři běhu druhého a zbývající dva do běhu třetího.

Startovné

600 Kč/družstvo.

Přihlášky

Na místě do 9:15 hodin odevzdají všichni vedoucí soupisky svých družstev v závodní kanceláři, která bude ve stanu v prostoru cíle.

Pořadí na soupisce uveďte tak, jak chcete nasadit své svěřence do běhů na 60 m, tzn. první na soupisce bude nasazen do prvního běhu, druhý do druhého atd.

Pořadí závodníků pro běh na 600 m napište do závorky za jméno závodníka v soupisce. První tři budou nasazení do prvního běhu, další do tři běhu druhého a zbývající dva do běhu třetího.

Časový pořad

neděle, 23.9.2018

Čas Disciplíny
10:00 60 m EleZ 1 dálka EleH 2 kriket EleH 1
10:30 dálka EleZ 2 kriket EleZ 1
10:40 60 m EleH
11:10 dálka EleH 1 dálka EleZ 1 kriket EleH 2 kriket EleZ 2
11:50 600 m EleH
12:10 600 m EleZ