I. kolo KP Středočeského kraje družstev mládeže

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletika Stará Boleslav, z.s.

Datum

05.05.2018

Místo

Stará Boleslav

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Jaroslav Veselý 603420743
Hlavní rozhodčí Mgr. Jindřiška Pluhařová
Řídící soutěže družstev Antonín Morávek, Jana Červenková
Časomíru zajišťuje ASB

Startují

ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Závodníci kategorie dorostu a juniorů z atletických oddílů mimo SKAS, kteří budou řádně přihlášeni
svými mateřskými atletickými oddíly, zaplatí za každý přihlášený start v disciplíně poplatek 100,- Kč.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 25.4.2018 do 4.5.2018.

Rozcvičování

V přilehlém lesoparku nebo výjimečně na stadionu za podmínky dodržování maximální
pozornosti a kázně z důvodů na ploše probíhajících soutěží.

Šatny

V hlavní budově stadionu v omezené kapacitě – pořadatel neručí za odložené věci v šatnách

Časový pořad

sobota, 5.5.2018

Čas Disciplíny
10:00 100 m Dky Rozběh výška Dci výška Jři tyč Jky tyč Dky dálka Dky koule 3kg Dky koule 4kg Jky kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři oštěp 500g Dky
10:10 100 m Jky Rozběh
10:20 100 m Dci Rozběh
10:30 100 m Jři Rozběh
10:40 100 m př. Dky Rozběh
10:45 100 m př. Jky Rozběh
10:50 110 m př. Dci Rozběh
10:55 110 m př. Jři Rozběh dálka Jky oštěp 600g Jky
11:05 800 m Dky 800 m Jky
11:10 800 m Dci 800 m Jři
11:15 100 m Dky Finále
11:20 100 m Jky Finále dálka Dci dálka Jři
11:25 100 m Dci Finále
11:30 100 m Jři Finále výška Dky výška Jky tyč Jři tyč Dci koule 6kg Jři kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Jky oštěp 700g Dci
11:40 300 m př. Dky
11:45 300 m př. Dci
11:55 400 m př. Jky
12:05 400 m př. Jři
12:15 400 m Dky koule 5kg Dci oštěp 800g Jři
12:25 400 m Jky
12:35 400 m Dci trojskok Jky trojskok Dky
12:45 400 m Jři
12:55 1500 m Dky 1500 m Jky
13:10 1500 m Dci 1500 m Jři disk 1kg Dky disk 1,75kg Jři
13:25 200 m Dky trojskok Dci
13:35 200 m Jky
13:45 200 m Dci
13:55 200 m Jři
14:10 4x100 m Dky trojskok Jři disk 1kg Jky disk 1,5kg Dci
14:20 4x100 m Jky
14:30 4x100 m Dci
14:40 4x100 m Jři
14:50 3000 m Jři 3000 m Dci
15:05 3000 m Jky 3000 m Dky

Stravování

Kiosek na stadionu bude v provozu a lze využít i restauraci na tenisových kurtech cca 100m od stadionu.

Další informace

Hod kladivem se uskuteční na vrhačské louce.
Hod diskem juniorek a dorostenek se uskuteční na vrhačské louce.