Přebor Prahy v hodu kladivem všech kategorií

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Praha Královské Vinohrady

Datum

11.5.2018

Místo

Praha - Vinohrady

Vedoucí činovníci

Technický delegát Martin Smetana
Ředitel závodu Mgr. Martin Ešpandr 607577708 espik@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Karel Mácha

Startují

ročníky 1928 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 1928 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002

Soutěže

Dorostenci kladivo 5kg
Dorostenky kladivo 3kg
Juniorky kladivo 4kg
Junioři kladivo 6kg
Muži kladivo 7,26kg
Ženy kladivo 4kg

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 15:30 hodin.

Startovné

Startovné dle soutěžního řádu 50kč. Mimopražští závodníci 100kč/start.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 26.4.2018 do 10.5.2018 do půlnoci.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v závodní kanceláři.

Šatny

Šatny jsou k dispozici pod drahou před vstupem na stadion. Štany se neuzamykají. Za odložené věci pořadatel neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u kanceláře Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli u kanceláře, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Časový pořad

pátek, 11.5.2018

Čas Disciplíny
16:30 kladivo 3kg Dky Finále
17:10 kladivo 5kg Dci Finále
17:55 kladivo 4kg Jky Finále kladivo 4kg Ž Finále
18:45 kladivo 6kg Jři Finále kladivo 7,26kg M Finále

Další informace

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového pořadu podle počtu přihlášených závodníků.