Přebor Hl. m. Prahy mladšího žactva

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl A. C. Sparta Praha

Datum

5.6.2018 - 6.6.2018

Místo

Praha - Podvinný mlýn

Vedoucí činovníci

Technický delegát Martin Smetana
Ředitel závodu Vladimír Tikal
Hlavní rozhodčí Marcela Horáčková
Výsledky zpracoval Martin Smetana +420602699900 smetana.m@upcmail.cz

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 1000 m, 60 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, dálka, koule 2kg, kriket

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Startovné

Uhradí oddíly/kluby v hotovosti dne 5. června nejpozději do 17:00 hodin v závodní kanceláři. Výše startovného je stanovena na 50 Kč za každý přihlášený start a potvrzený start technickým delegátem k přeboru Prahy.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 26. května 2018 00:00 hodin do 2. června 2018 22:00 hodin.

Zásady  pro výběr závodníků :

k přeboru hl. m. Prahy mladšího žactva bude technickým delegátem vybráno, podle aktuálních výkonú (průběžné tabulky Prahy) , 36 nejlepších závodníků/závodnic v běžeckých disciplínách, 28 závodníků/závodnic ve skokanských disciplínách a 20 závodníků/závodnic ve vrhu koulí a hodu kriketovým míčkem.

 

Seznam startujících, podle výběru technického delegáta , bude zveřejněn na webových stránkách PAS nejpozději 3. června 2018 ve 12:00 hodin

Přihlášky na štafetové závody podávají oddíly/kluby v den konání soutěže do doby určené technickým delegátem na předepsaném tiskopise, který je ke stažení na webových stránkách PAS (přihlášky, které nebudou podány na předepsaném tiskopise závodní kancelář nepříjme).

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

úterý, 5.6.2018

Čas Disciplíny
16:15 60 m Žkm Rozběh koule 3kg Žcm
16:45 60 m Žcm Rozběh
17:05 800 m Žkm Běh výška Žcm
17:10 dálka Žkm
17:25 1000 m Žcm Běh
17:40 60 m Žkm Finále
17:50 60 m Žcm Finále koule 2kg Žkm
18:05 Vyhlášení vítězů 60m a 800 m žákyně, 1000 m a kriket žáci
18:15 300 m Žkm Běh
18:35 300 m Žcm Běh
18:50 4x60 m Žkm Běh
19:05 4x60 m Žcm Běh
19:15 II. Vyhlášení vítězů 300 m, 4x60 m, koule - žákyně; 300 m, 4x60 m, výška, dálka - žáci

středa, 6.6.2018

Čas Disciplíny
16:15 60 m př. Žkm Rozběh kriket Žcm
16:40 60 m př. Žcm Rozběh výška Žkm
16:45 dálka Žcm
17:00 150 m Žkm Běh
17:20 150 m Žcm Běh
17:45 I. Vyhlášení vítězů 150 m, výška - žákyně; kriket žáci dálka Žcm
17:50 kriket Žkm
18:05 60 m př. Žkm Finále
18:20 60 m př. Žcm Finále
18:35 II. Vyhlášení vítězů 150 m, dálka - žáci
18:40 4x300 m Žkm Běh
18:50 4x300 m Žcm Běh
19:05 III. Vyhlášení vítězů 60m př., 4x300 m, kriket - žákyně; 60 m př., 4x300 m, dálka - žáci.

Další informace

Dresy

Upozorňujeme, že na přeboru hl. m. Prahy mladšího žactva je možné startovat pouze v oddílovém dresu. Startér a vrchníci technických disciplín nepřipustí k soutěži závodníky/závodnice, kteří nebudou mít oddílový dres.

Tituly a odměny

Vítěz/vítězka každé disciplíny získává titul "Přeborník hl. m. Prahy na rok 2018" a obdrží medaili a diplom. Závodníci/závodnice, kteří se umístí na 2. a 3. místě každé disciplíny obdrží medaili a diplom.