Nejrychlejší Hradečák

záhlaví

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Hradec Králové.

Datum

4.10.2018

Místo

Hradec Králové (Eliščino nábřeží 777, HK, 50003)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Perun Vítězslav 777013100 vipersport@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Bc. Karel Ettler

Startují

ročníky 1928 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2006
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1928 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2006
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2009 - 2015
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2015
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Dorostenci 100 m
Dorostenky 100 m
Atletická přípravka-hoši 60 m
Atletická minipřípravka-hoši 60 m
Atletická přípravka-dívky 60 m
Atletická minipřípravka-dívky 60 m
Juniorky 100 m
Junioři 100 m
Muži 100 m
Ženy 100 m
Žáci 60 m
Ml. žáci 60 m
Ml. žákyně 60 m
Žákyně 60 m

Technická ustanovení

60 m se běhá po jednotlivých ročnících, které jsou rozděleny na dívky a chlapce.

Nejmladší vyhlašovaná kategorie je ročník 2012 a mladší. Kategorie může být spojena s předchozí kategorií, pokud by bylo málo účastníků, ale bude vyhodnocena zvlášť.

Při účasti 9 a více v dané kategorii se běží nejprve rozběhy na čas. Nejlepších 8 v jednotlivých kategoriích poběží finále.

Vyhlašování závodníků proběhne po doběhu finále v cíli. Osm účastníků v dané kategorii obdrží diplomy a drobné ceny, tři nejlepší medaile.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 15:00 hodin v budově na tribuně.

Startovné

Start závodníka z jiného oddílu než T.J. Sokol HK nebo s bydlištěm mimo okres Hradec Králové - 50,- Kč.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do soboty 3.10.2018 23:59.

Zdravotní služba

Zajištěna vedle atletické kanceláře na stadionu (na tribuně).

Časový pořad

čtvrtek, 4.10.2018

Čas Disciplíny
00:00 Časový pořad je pouze orientační.
16:00 60 m EleZm
16:15 60 m EleHm
16:30 60 m EleZ
16:45 60 m EleH
17:30 60 m Žkm
17:45 60 m Žcm
18:00 60 m Žky
18:15 60 m Žci
18:30 100 m Dky 100 m Dci 100 m Jky 100 m Jři 100 m Ž 100 m M

Další informace

Závody se konají s podporou města Hradec Králové a Královéhradeckého KAS.

zápatí1