Atletický víceboj minipřípravky

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Jiskra Nový Bor

Datum

14.6.2018

Místo

Nový Bor

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Pavel Půček 721945611 pavel.pucek@atlas.cz
Ředitel závodu Monika Choděrová

Startují

ročníky 2009 - 2015
ročníky 2009 - 2015

Soutěže

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 6.6.2018 do 13.6.2018 21.hod., Neregistrovaní na email pavel.pucek@atlas.cz nebo dohlášení v místě závodu

Další informace

Vyhlašování:

Na místě se vyhlašují jednotlivé disciplíny v každé kategorii. Děti obdrží diplom a věcnou cenu. Pro nejrychlejší tři štafety je nachystána věcná cena. Na internetu budou po zpracování  zveřejněny výsledy celého víceboje a soutěže družstev (počítá se prvních 8 z družstva)

Šatny:                   

omezeně  na hřišti, pořadatel neručí za případné ztráty                   

Startují :

dívky a chlapci starší minipřípravka (2009 – 2010)

 

                         mladší minipřípravka (2011-2012)

Upozornění :

závodí se na umělém povrchu značky polytan, je nutno mít  krátké hřeby v tretrách (max. 6 mm)

                    

za zdravotní stav zodpovídá vysílací oddíl

závodníci startují na vlastní nebezpečí

 

Časový pořad:    

 

Časový pořad  může být upraven podle počtu startujících

16,30

50 m chlapci starší, hod raketkou dívky starší, dálka dívky mladší

17,00

50 m dívky starší, hod raketkou chlapci starší, dálka chlapci mladší,

17,30

50 m dívky mladší, hod raketkou chlapci mladší, dálka chlapci starší,

18,00

50 m chlapci mladší, hod raketkou dívky mladší, dálka dívky  starší  

18,30

 štafety 4x100 m