České akademické hry

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Masarykova univerzita, FSpS, VSK Univerzita Brno

Datum

18.6.2018 - 19.6.2018

Místo

Brno - stadion VUT

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Petr Kotyza 606 333 997 kotyza@fsps.muni.cz
Hlavní rozhodčí Jiří Kubíček
Technický ředitel Mgr. Leona Ondráčková
Výsledky zpracoval Martin Juránek, David Klézl 732 911 189 mjuranekg@gmail.com

Startují

ročníky 1928 - 2018
ročníky 1928 - 2018

Soutěž je určena pouze pro studenty vysokých škol v ČR. Student se musí při registraci prokázat platným studenstkým průkazem.

Soutěže

Technická ustanovení

  • Odjezd závodníku na kladivo bude v 10.00 ze stadionu VUT.
  • Technická porada vedoucích proběhne na stadionu od 12.30hod.
  • Soutěží se podle pravidel atletiky.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Podávají jednotlivé VŠ (info: http://www.ceskeakademickehry.cz/2018/prehled-ucastniku.html)

Prezence závodníků bude probíhat na sportovišti 18. 6. od 9.00, 19. 6. od 8.00

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou pravidelně zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Vyhlášení vítězů se uskuteční v průběhu a po ukončení soutěže.

Protesty

Do 15 minut po skončení soutěže, řediteli závodu se vkladem 100,- Kč.

Odvolání: Proti námitkovému řízení lze podat odvolání do 120 min. org. výboru se vkladem 500,- Kč.     

Možnosti ubytování


Ubytování je umožněno na kolejích VUT dle regulí ČAH

Adresa Ubytování je umožněno na kolejích VUT dle regulí ČAH
Web
Telefon
Email
Poznámka

hlavička