O pohár pražského primátora

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Dukla Praha

Datum

04.06.2018

Místo

Praha - Juliska

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Ing. Miroslav Ševčík
Ředitel závodu Mgr. Michal Novák
Hlavní rozhodčí RNDr. Ladislav Kňákal
Technický ředitel Mgr. Josef Jičínský
Lékař MUDr. Bořivoj Gronych
Časomíru zajišťuje On line system, spol. s r.o.
Výsledky zpracoval Jana Zemanová

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006

Jedná se o soutěž družstev, kdy za každé družstvo nastoupí v každé disciplíně 1 závodník (ve štafetě 4). Za dosažený výkon je závodník obodován. Konečné pořadí družstva je určeno součtem dosažených bodů v jednotlivých disciplínách. Pouze pro zvané školy/oddíly.

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 800 m, 4x200 m, výška, kriket
Ml. žákyně 60 m, 800 m, 4x200 m, výška, kriket

Technická ustanovení

Za každé družstvo nastoupí v každé disciplíně 1 závodník (ve štafetě 4). Za dosažený výkon je závodník obodován. Konečné pořadí družstva je určeno součtem dosažených bodů v jednotlivých disciplínách.

Do závodu se muže přihlásit maximálně 8 škol/oddílů v každé kategorii. Při velkém počtu přihlášených si pořadatel vyhrazuje právo výběru. V každé disciplíně může startovat pouze 1 člen družstva. Pořadatel umožní start dalším závodníkům mimo soutěž, celkový počet závodníků v jedné disciplíně může být maximálně 16. Jeden závodník může startovat pouze ve 2 disciplínách a štafetě.

Vítězné družstvo obdrží pohár a věcnou cenu. Družstva na 2. a 3. místě obdrží věcné ceny.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Družstva se prezentují nejpozději 1 hod. před startem první disciplíny ve stanu, který se nachází v prostoru nad startem běhu na 100m. Zde je poslední možnost nahlásit případné změny.  

Přihlášky

Pouze pro zvané školy/oddíly.

Časový pořad

pondělí, 4.6.2018

Čas Disciplíny
13:20 60 m Žcm
13:30 60 m Žkm
13:40 výška Žcm kriket Žkm
14:20 výška Žkm kriket Žcm
15:00 800 m Žcm
15:05 800 m Žkm
17:00 4x200 m Žcm
17:10 4x200 m Žkm
17:50 Vyhlášení vítězů