Okresní finále v atletickém čtyřboji III. kategorie ZŠ

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje OR AŠSK Opava a ŠSK při ZŠ Englišova, Opava

Datum

7.6.2018

Místo

Opava

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Petr Mička 605 862 087 p.micka@seznam.cz
Ředitel závodu Jan Škrabal
Hlavní rozhodčí Marta Kovářová
Technický ředitel Eva Kociánová
Výsledky zpracoval Jaromír Korbel

Startují

ročníky 2004 - 2006
ročníky 2004 - 2006

III. kategorie, 2. stupeň ZŠ chlapci, dívky.

Pětičlenná družstva chlapců a pětičlenná družstva dívek (skok daleký nebo skok vysoký  2+3 nebo 3+2).

Soutěž začíná pro všechny věkové kategorie během na 60m a končí během na 600m dívek a 800m chlapců.

Ve skoku dalekém a vrhačských disciplínách má každý závodník 4 pokusy.

Hodnotí se podle atletických tabulek ČAS, soutěžního řádu AŠSK ČR a tohoto rozpisu. Po ukončení čtyřboje se do výsledku družstva započítávají body získané čtyřmi nejlepšími chlapci a čtyřmi nejlepšími dívkami.

Soutěže

Žáci 60 m, 800 m, výška, dálka, kriket
Žákyně 60 m, 600 m, výška, dálka, kriket

Technická ustanovení

Soutěž probíhá podle všeobecných soutěžních podmínek AŠSK ČR, pravidel atletiky a těchto propozic.

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit 4 podmínky:

  1. Družstvo je složeno z žáků jedné školy.
  2. Členové družstva musí odpovídat stupněm školy.
  3. Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené soutěži.
  4. Žák smí v daném školním roce v daném sportu startovat pouze v jedné věkové kategorii již od okrskového kola.

Všechny tyto podmínky musí být splněny zároveň.

Vedoucí družstva odevzdá soupisku před zahájením soutěže, která bude potvrzena ředitelstvím ZŠ.

Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu soutěže vysílající škola. Při vážném porušení chování žáků (vulgární vyjadřování, ničení sportoviště, aj) bude celé družstvo vyloučeno ze soutěže.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář pro případné změny je otevřena od 7:45 do 8:20.

Přihlášky

Přihlášku zašlete na email: korbel@opava.cz do 4. 6. 2018 do 20:00 hodin.

Změna jmen je možná v den závodu při prezenci do 8:20 hodin.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli.

Protesty

Podává vedoucí družstva písemně do 5 minut po výskytu či oznámení příslušné události hlavnímu rozhodčímu vkladem 400,- Kč. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch pořádající organizace.

Soutěžní komise: ředitel soutěže, hlavní rozhodčí a zástupci družstev.

Časový pořad

čtvrtek, 7.6.2018

Čas Disciplíny
07:45
08:15 Porada vedoucích
08:30 Nástup družstev
08:55 Zahájení soutěže
09:00 60 m Žci 800 m Žci výška Žci dálka Žci kriket Žci
09:01 60 m Žky 600 m Žky výška Žky dálka Žky kriket Žky
13:30 Vyhlášení výsledků

Další informace

Zpracoval: Petr Mička, předseda OR AŠSK Opava