Veřejné závody žactva

ASK_moje_corel_pozitiv11

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický školní klub Mazurská, z. s.

Datum

25.6.2018

Místo

Praha-Mazurská

Vedoucí činovníci

Technický delegát Filip Kubelka
Ředitel závodu Pavel Petrlík
Lékař MUDr. Magda Tomášková
Výsledky zpracoval Filip Kubelka

Startují

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Žáci dálka, koule 4kg
Ml. žáci výška, oštěp 500g
Ml. žákyně výška, oštěp 400g
Žákyně dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 15:30 hodin v budově školy.

Startovné

70,- Kč za start (pro členy AŠK Mazurská zdarma) - nutné uhradit 45 min před začátkem disciplíny v závodní kanceláři.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 18.6.2018 do 24.6.2018 do 22:00

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově školy, jsou však průchozí, určené pouze pro převlékání. Za ztrátu odložených věcí pořadatel neručí!

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

pondělí, 25.6.2018

Čas Disciplíny
17:00 výška Žkm dálka Žky koule 4kg Žci oštěp 500g Žcm
18:00 výška Žcm dálka Žci koule 3kg Žky oštěp 400g Žkm

Další informace

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy časového programu dle počtu přihlášených.