Atletické pondělí

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Jiskra Litomyšl

Datum

15.10.2018

Místo

Litomyšl (Městský stadión Černá hora)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Jan Kubíček 777249816 jan.kubicek@skmlit.cz
Ředitel závodu Petr Doseděl
Hlavní rozhodčí Mgr. Petr Jonáš

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Soutěže

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky. Startují muži a ženy všech kategirií

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena na stadiónu od 15.00 hodin

Přihlášky

30 min. před zahájením disciplíny v kanceláři tribuny stadiónu

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 30 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v nářaďovně stadiónu

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

pondělí, 15.10.2018

Čas Disciplíny
16:00 60 m dálka
16:30 koule 7,26kg
17:00 disk 2kg kriket
17:30 1000 m kladivo 7,26kg