Veřejné závody v běhu na 5 km

hlavicka

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK ŠKODA Plzeň

Datum

15.7.2018

Místo

Plzeň (Stadion města Plzně, Vejprnická 1253/36, 318 00 Plzeň 3)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Pavel Kovalský
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová
Technický ředitel Bartůněk Vladimír
Časomíru zajišťuje Bohmann David
Výsledky zpracoval Bohmann David

Startují

ročníky 1928 - 2004
ročníky 1928 - 2004

Soutěže

Muži 5000 m
Ženy 5000 m

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu 15.7. od 17 hodin v 1. patře tribuny

Startovné

Startovné činí 100 Kč a bude uhrazeno při prezenataci v závodní kanceláři.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 4.7. do 13.7. do 20:00.

Přihlášky na místě nebudou umožněny.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na travnaté ploše nebo v prostorách tunelu.

Šatny

Šatny budou v tribuně stadionu, budou neuzamykatelné a budou sloužit pouze k převlékání, nikoli
k úschově osobních věcí. Pořadatel, ani správa stadionu za případné ztráty nebude ručit. 

Pro závodníky jsou určeny šatny č. 1 a 2 a pro závodnice šatny č. 3 a 4.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru cíle.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Časový pořad

neděle, 15.7.2018

Čas Disciplíny
18:30 5000 m M Finále 5000 m Ž Finále
paticka