Velká cena města Chebu

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SKP Union Cheb - z.s.

Datum

4.9.2018

Místo

Cheb (stadion v Poohří - Zlatá dráha - Břehnická 27)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jacek Přibáň 777740235 ck.brigateam@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Jaroslav Vébr
Technický ředitel Jan Kastner
Hlasatel Jacek Přibáň
Lékař MUDr Ilja Horník
Lékař Zuzana Přibáňová DiS
Časomíru zajišťuje ŠAK Chodov
Výsledky zpracoval ŠAK Chodov

Startují

ročníky 1928 - 1998
ročníky 1996 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 1928 - 1998
ročníky 1996 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002

Soutěže

Muži 60 m, 150 m, 300 m, 1000 m, 300 m př.
Ženy 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 100 m př.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 28.8.2018 do 1.9.2018

Časový pořad

úterý, 4.9.2018

Čas Disciplíny
17:45 60 m M
17:55 60 m Ž
18:15 300 m př. M
18:25 100 m př. Ž
18:45 300 m M
18:55 300 m Ž
19:10 600 m Ž
19:25 1000 m M
19:40 150 m M
19:55 150 m Ž
1 2