III. atletická středa

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub Zlín, z.s.

Datum

8.8.2018

Místo

Zlín (Hradská 854, 760 01 Zlín)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Lukáš Vojtek
Hlavní rozhodčí Ing. Ludmila Antošová
Časomíru zajišťuje Filip Kotopulos
Výsledky zpracoval Zuzana Martincová

Startují

ročníky 1958 - 2005
ročníky 1958 - 2005

Startovat mohou atleti od kategorie mladšího žactva až po dospělé.

Soutěže

Muži 60 m, 300 m, 600 m, dálka
Ženy 60 m, 300 m, 600 m, dálka

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 14:30 v sekretariátu AK Zlín, budova SK v 1. patře, Hradská 854.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.8. 2018 do 7.8. 2018 do 20:00.

Přihlašování pouze přes atletickou kancelář, na místě pouze škrty!

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v závodní kanceláři.

Šatny

Šatny slouží pouze k převlékání, za odložené věci pořadatel neručí.

Do budovy šaten je zákaz vstupu v tretrách!

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

středa, 8.8.2018

Čas Disciplíny
15:30 60 m Ž Finále
15:45 60 m M Finále
16:00 dálka M Finále
16:30 600 m Ž Finále
16:45 600 m M Finále
17:00 dálka Ž Finále
17:15 300 m Ž Finále
17:30 300 m M Finále

Další informace

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový pořad dle počtu startujících.