Atletická středa

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Stará Boleslav, z.s.

Datum

29.8.2018

Místo

Stará Boleslav

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Jaroslav Veselý
Hlavní rozhodčí Mgr. Jindřiška Pluhařová
Výsledky zpracoval Tereza Veselá

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Soutěže

Muži 100 m, 300 m, 800 m, výška, disk 2kg, kladivo 7,26kg
Ženy 100 m, 300 m, 800 m, výška, disk 1kg, kladivo 4kg
Žáci 100 m př.
Ml. žáci 60 m př.
Žákyně 200 m př.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v 15:30.

Startovné

STARTOVNÉ

Závodníci domácího oddílu nehradí.

Ostatní závodníci všech kategorií uhradí 70,- Kč za jeden start.

Přihlášky

Přihlášky přes internetové stránky ČAS do úterý 28. srpna do 18,00 hod.

Možné přihlášení i na místě- přes vyplněnou kartičku (nejpozději však 30 min. před začátkem disciplíny společně se zaplacením startovného).

Šatny

ŠATNY

V hlavní budově stadionu v omezené kapacitě – pořadatel neručí za odložené věci v šatnách.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

středa, 29.8.2018

Čas Disciplíny
16:30 60 m př. Žcm 100 m př. Žci výška M kladivo 4kg Ž
16:45 100 m M
17:05 100 m Ž disk 1kg Ž disk 2kg M
17:20 200 m př. Žky
17:30 300 m M
17:40 300 m Ž výška Ž kladivo 7,26kg M
17:55 800 m M
18:05 800 m Ž

Další informace

OBECNÉ POKYNY

Časový pořad je orientační a bude aktuálně upravován podle počtu přihlášených závodníků k jednotlivým disciplínám.

Sled disciplín při úpravách časového pořadu bude zachován.

V případě zájmu, minimálně. 5 přihlášených závodníků a po dohodě s ředitelem závodů a hlavním rozhodčím, bude možné zařadit do časového programu další disciplíny.

Všechny běhy jsou měřeny elektrickou časomírou.

V kategorii mužů či žen mohou startovat všechny věkové kategorie.

Ve vrhačských disciplínách každý startující závodník bude házet ( vrhat ) s váhou náčiní své věkové kategorie.

Všichni závodníci v technických disciplínách budou mít 6 pokusů. Výsledky budou zveřejněny na stránkách www.atletika.cz.