Atletická středa

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Stará Boleslav, z.s.

Datum

12.9.2018

Místo

Stará Boleslav

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Jaroslav Veselý
Hlavní rozhodčí Mgr. Jindřiška Pluhařová
Výsledky zpracoval Tereza Veselá

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Soutěže

Muži 100 m, 300 m, 3000 m, výška, tyč, disk 2kg, kladivo 7,26kg
Ženy 100 m, 300 m, 3000 m, výška, disk 1kg, kladivo 4kg
Žáci 100 m př., 200 m př.
Ml. žáci 60 m př.
Žákyně 200 m př.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v 15:30.

Startovné

STARTOVNÉ

Závodníci domácího oddílu nehradí.

Ostatní závodníci všech kategorií uhradí 70,- Kč za jeden start.

Přihlášky

Přihlášky přes internetové stránky ČAS do úterý 11. září do 18,00 hod.

Možné přihlášení i na místě- přes vyplněnou kartičku (nejpozději však 30 min. před začátkem disciplíny společně se zaplacením startovného).

Šatny

ŠATNY

V hlavní budově stadionu v omezené kapacitě – pořadatel neručí za odložené věci v šatnách.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

středa, 12.9.2018

Čas Disciplíny
16:30 60 m př. Žcm 100 m př. Žci výška M kladivo 4kg Ž
16:45 100 m M
17:00 tyč M
17:05 100 m Ž disk 1kg Ž disk 2kg M
17:25 300 m M
17:40 300 m Ž výška Ž kladivo 7,26kg M
17:55 200 m př. Žci
18:05 200 m př. Žky
18:10 3000 m Ž
18:25 3000 m M

Další informace

OBECNÉ POKYNY

Časový pořad je orientační a bude aktuálně upravován podle počtu přihlášených závodníků k jednotlivým disciplínám.

Sled disciplín při úpravách časového pořadu bude zachován.

V případě zájmu, minimálně. 5 přihlášených závodníků a po dohodě s ředitelem závodů a hlavním rozhodčím, bude možné zařadit do časového programu další disciplíny.

Všechny běhy jsou měřeny elektrickou časomírou.

V kategorii mužů či žen mohou startovat všechny věkové kategorie.

Ve vrhačských disciplínách každý startující závodník bude házet ( vrhat ) s váhou náčiní své věkové kategorie.

Všichni závodníci v technických disciplínách budou mít 6 pokusů. Výsledky budou zveřejněny na stránkách www.atletika.cz.