4. kolo KP družstev staršího žactva

Hvepa logo

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Hvězda Pardubice z.s.

Datum

09.09.2018

Místo

Pardubice (Městský atletický stadion na Dukle, Pardubice)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Žáci - Eva Kučerová 604298536
Technický delegát Žákyně - Miloslav Ratman 775710742 ivatousova@seznam.cz
Ředitel závodu Iva Toušová 775907122
Hlavní rozhodčí Ing. Luděk Skalický

Startují

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 800 m, 1500 m, 200 m př., 1500 m př., 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 1500 m, 200 m př., 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně stadionu v 8,30 hod.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 3.9.2018 do soboty 8.9.2018 do 20 hod.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v tribuně stadionu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v průchudu stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

neděle, 9.9.2018

Čas Disciplíny
09:30 tyč Žky dálka Žci koule 3kg Žky kladivo 4kg Žci
10:00 1500 m př. Žci
10:15 1500 m Žci kladivo 3kg Žky
10:25 1500 m Žky
10:35 60 m Žky Rozběh
10:45 60 m Žci Rozběh koule 4kg Žci Rozběh
11:00 800 m Žky tyč Žci dálka Žky oštěp 600g Žci
11:10 800 m Žci
11:20 60 m Žky Finále
11:30 60 m Žci Finále výška Žci
11:45 200 m př. Žky disk 1kg Žci
12:00 200 m př. Žci oštěp 500g Žky
12:30 150 m Žky výška Žky
12:50 150 m Žci disk 0,75kg Žky
13:15 4x300 m Žky
13:30 4x300 m Žci