3.kolo KMD starších žáků a starších žákyň

hlavicka

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK ŠKODA Plzeň

Datum

6.9.2018

Místo

Plzeň (Vejprnická 36, 318 00 Plzeň 3)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Pavel Kovalský
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová
Technický ředitel Vladimír Bartůněk +420725306900 skplz@seznam.cz
Řídící soutěže družstev Mgr Josef Pšajdl, Denisa Müllerová
Hospodář Michal Černý
Časomíru zajišťuje David Bohmann +420601328571 bohmannd@gmail.com
Výsledky zpracoval David Bohmann +420601328571 bohmannd@gmail.com

Startují

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2003 - 2004

Družstva žáků: AC Domažlice, z.s., TJ Sokol SG Plzeň-Petřín, AK Škoda Plzeň, TJ Baník Stříbro, spolek, AKM Viktoria Plzeň, z.s

Družstva žákyň: AC Domažlice, z.s., Atletclub Nýřany, z.s.,TJ Sokol SG Plzeň-Petřín, AK Škoda Plzeň „A“, AK Škoda Plzeň „B“, TJ Sušice, TJ Baník Stříbro, spolek

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 100 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu 6.9. od 15:00 hodin v 1. patře stadionu.

Prezentace se uskuteční od 15.00 do 15.30 hodin v závodní kanceláři.

Přihlášky

Přihlašují atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 29.8. do úterý 4.9. do 20:00

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na travnaté ploše nebo v prostorách tunelu

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve spodní části tribuny v čase od 15:00 do 15:30.

Šatny

Šatny budou v tribuně stadionu, budou neuzamykatelné a budou sloužit pouze k převlékání, nikoli
k úschově osobních věcí. Pořadatel, ani správa stadionu za případné ztráty nebude ručit.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru cíle

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotník se bude nacházet v prostoru regenerace, přístup je z hlavní plochy i z tribuny stadionu, dveře budou viditelně označeny.

Časový pořad

čtvrtek, 6.9.2018

Čas Disciplíny
16:00 100 m př. Žci Běh tyč Žci dálka Žky kladivo 4kg Žci oštěp 500g Žky
16:10 100 m př. Žky Běh
16:30 800 m Žci Běh
16:40 800 m Žky Běh
16:55 60 m Žci Rozběh
17:00 výška Žci tyč Žky dálka Žci koule 3kg Žky kladivo 3kg Žky oštěp 600g Žci
17:10 60 m Žky Rozběh
17:25 300 m Žci Běh
17:40 300 m Žky Běh
18:00 60 m Žci Finále výška Žky koule 4kg Žci disk 0,75kg Žky
18:10 60 m Žky Finále
18:20 3000 m Žci Běh
18:30 1500 m Žky Běh
18:45 150 m Žci Běh
19:00 150 m Žky Běh disk 1kg Žci
19:15 4x60 m Žci Běh
19:30 4x60 m Žky Běh

Stravování

Občerstvení bude zajištěno stánkovým prodejem v areálu stadionu.

paticka