Finále oblastního mistrovství Plzeňského a Karlovarského kraje družstev mladších žáků a mladších žákyň

hlavicka

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK ŠKODA Plzeň

Datum

16.9.2018

Místo

Plzeň (Vejprnická 36, 318 00 Plzeň 3)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Pavel Kovalský
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová
Technický ředitel Vladimír Bartůněk +420725306900 skplz@seznam.cz
Řídící soutěže družstev Jaroslav Vébr, Denisa Müllerová
Hospodář Michal Černý
Časomíru zajišťuje David Bohmann +420601328571 bohmannd@gmail.com
Výsledky zpracoval David Bohmann +420601328571 bohmannd@gmail.com

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006

Družstva mladších žáků a mladších žákyň, která postoupila z OMD Plzeňského a Karlovarského kraje

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu 16.9. od 10.00 hodin v 1. patře stadionu.

Prezentace se uskuteční od 10.00 do 10.30 hodin v závodní kanceláři.

Přihlášky

Přihlašují atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od soboty 8.9. do pátku 14.9. do 20:00

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na travnaté ploše nebo v prostorách tunelu

Šatny

Šatny budou v tribuně stadionu, budou neuzamykatelné a budou sloužit pouze k převlékání, nikoli
k úschově osobních věcí. Pořadatel, ani správa stadionu za případné ztráty nebude ručit.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru cíle

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotník se bude nacházet v prostoru regenerace, přístup je z hlavní plochy i z tribuny stadionu, dveře budou viditelně označeny.

Časový pořad

neděle, 16.9.2018

Čas Disciplíny
11:00 60 m př. Žcm Běh
11:15 60 m př. Žkm Běh
11:30 60 m Žcm Rozběh výška Žcm dálka Žkm koule 2kg Žkm kriket Žcm
11:45 60 m Žkm Rozběh
12:00 800 m Žcm Běh
12:10 800 m Žkm Běh
12:20 60 m Žcm Finále
12:30 60 m Žkm Finále
12:45 300 m Žcm Běh
13:00 300 m Žkm Běh výška Žkm dálka Žcm koule 3kg Žcm kriket Žkm
13:15 150 m Žcm Běh
13:30 150 m Žkm Běh
13:45 4x60 m Žcm Běh
14:00 4x60 m Žkm Běh

Stravování

Občerstvení bude zajištěno stánkovým prodejem v areálu stadionu.

paticka