Okresní kolo SAP - Prostějov

hlavicka_SAP
loga propozic

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub Prostějov, z. s.

Datum

18.9.2018

Místo

Stadion RG a ZŠ města Prostějova (Studentská 2, 79601, Prostějov)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová sap@atletika.cz
Ředitel závodu Mgr. Dalibor Ovečka
Hlavní rozhodčí Ing. Jaroslav Volf
Hlasatel Milan Čečman
Časomíru zajišťuje Atletický klub Prostějov, z. s.
Výsledky zpracoval Mgr. Michal Esterka

Startují

ročníky 1999 - 2003
ročníky 1999 - 2003

Soutěže

Chlapci 60 m, 400 m, 1500 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 5kg
Dívky 60 m, 200 m, 800 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v cílové buňce od 8:00 hodin

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 10.9.2018 do 17.9.2018

Šatny

Šatny a WC jsou k dispozici v areálu školního hřiště v budově Atletickho klubu Prostějov, z. s.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v cíli Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba zajištěna studenty SZŠ

Časový pořad

úterý, 18.9.2018

Čas Disciplíny
09:00 60 m Dky výška Dky dálka Dci
09:15 60 m Dci
09:45 200 m Dky koule 5kg Dci
10:15 400 m Dci
10:30 800 m Dky výška Dci dálka Dky
10:45 1500 m Dci
10:50 koule 3kg Dky
11:15 4x200 m Dky
11:30 4x200 m Dci
12:00 vyhlášení výsledků
paticka_SAP