Okresní kolo SAP - Přerov

hlavicka_SAP

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje AŠSK Přerov, Gymnázium Jana Blahoslava a SPgŠ Přerov, SVČ Atlas a BIOS Přerov, SK Přerov – oddíl atletiky

Datum

20.9.2018

Místo

Stadion SK Přerov 1908 (Alšova ulice (u zimního stadionu))

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová sap@atletika.cz
Ředitel závodu Mgr. Pavel Kolomazník 777950861 kolomaznik@gjb-spgs.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Václav Klvaňa
Lékař ČČK Přerov
Časomíru zajišťuje Uhlíř David 737572927

Startují

ročníky 1999 - 2003
ročníky 1999 - 2003

Mohou startovat žáci středních škol (1. – 4. ročníky) a víceletých gymnázií (od kvinty do oktávy) narození v letech 1999 až 2003.

Soutěže

Chlapci 60 m, 400 m, 1500 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 5kg
Dívky 60 m, 200 m, 800 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky ve skoku vysokém určí hlavní rozhodčí podle výkonnosti. Zvyšování výšky v celém průběhu soutěže bude o 4 cm! Ve skoku dalekém a vrhu koulí mají všichni závodníci 4 pokusy.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 7.45 hodin v prostoru startu a cíle.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od soboty 7.9.2018 do středy 19. 9. 2018 18:00 hodin.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách hlavní budovy, a to pro závodníky šatny č. 205 a 208 a pro závodnice šatny č. 204 a 207. Je zakázáno vstupovat v tretrách do šaten!

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v závodní kanceláři.
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a pořadí závodníků, resp. závodnic určuje v závodní kanceláři obsluha časomíry.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v závodní kanceláři. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zajištěna pracovníkem ČČK Přerov.

Časový pořad

čtvrtek, 20.9.2018

Čas Disciplíny
08:30 výška Dci dálka Dky koule 5kg Dci
09:15 60 m Dky
09:30 60 m Dci
09:45 200 m Dky Běh
09:55 400 m Dci
10:00 výška Dky
10:15 800 m Dky dálka Dci koule 3kg Dky
10:30 1500 m Dci
11:00 4x200 m Dky
11:15 4x200 m Dci
11:45 Vyhlášení výsledků

Další informace

Upřesnění k disciplínám. Kategorie dorostenek závodí v těchto disciplínách: 60m, 200m, 800m, 4x200m, vrhu koulí 3kg, skoku vysokém a skoku dalekém.

paticka_SAP