Okresní kolo SAP - Šumperk + Olomouc

hlavicka_SAP

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje TJ Šumperk, z.s.

Datum

19.9.2018

Místo

Stadion TJ Šumperk (Žerotínova 55, Šumperk, 78701)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová sap@atletika.cz
Ředitel závodu Tomáš Vykydal 777582996 tom.vykydal@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Květoslav Vykydal
Časomíru zajišťuje Tomáš Veselý
Výsledky zpracoval Jarmila Hynková 777582996

Startují

ročníky 1999 - 2003
ročníky 1999 - 2003

Soutěže

Chlapci 60 m, 400 m, 1500 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 5kg
Dívky 60 m, 200 m, 800 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Týmy

Pro všechny úrovně soutěže tvoří týmy maximálně 12 dívek nebo chlapců + trenér a vedoucí. 

Týmy tvoří dívky a chlapci, studenti 1. – 4. ročníku středních škol, u víceletých gymnázií kvinta až oktáva, narození v letech 1999 – 2003. Střední školy jsou gymnázia, SOŠ, SOU, ISŠ... Startovat nemohou studenti sportovních gymnázií a gymnázií, kteří mají ve vyučovacím programu sportovní přípravu zaměřenou na atletiku-kód studijního oboru 79-42-K/41, 61, 81 a studenti pomaturitního studia.

Omezení startu

Každý jednotlivec může startovat ve 2 disciplínách a štafetě.
V disciplíně mohou startovat maximálně 3 členové 1 týmu + 2 štafety. V Republikovém finále 2 členové týmu.

Disciplíny

Dívky: 60 m, 200 m, 800 m, výška, dálka, koule 3 kg, štafeta 4x 200 m 
Chlapci: 60 m, 400 m, 1500 m, výška, dálka, koule 5 kg, štafeta 4x 200 m 

1. Každý jednotlivec, může startovat ve 2 disciplínách a štafetě.
2. Ve skoku dalekém a vrhu koulí mají všichni závodníci ve všech kolech 4 pokusy.
3. Ve skoku vysokém se laťka zvyšuje ve všech OK, KF a RF po celou dobu soutěže o 4 cm.
4. Při rovnosti bodů dvou nebo více družstev se pořadí určuje dle pravidel pro víceboje (č. 200, odst. 13)
5. V soutěži mohou startovat pouze žáci příslušné školy a kategorie, kteří jsou uvedeni na soupisce potvrzené
ředitelem školy.
Postupový klíč: Vítězná družstva okresních kol postupují do krajského finále. Okresy mohou klíč upravit pouze po
dohodě s pořadatelem krajského finále – například využít divokých karet.
 

 

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 10.9. 2018  do 18.9. 20:00

Šatny

Šatny jsou k dispozici v suterénu basketbalové haly (při příchodu do areálu vpravo).

Zdravotní služba

Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2

Časový pořad

středa, 19.9.2018

Čas Disciplíny
09:30 Porada vedoucích družstev
10:00 800 m Dky Běh 1 výška Dky Finále dálka Dci Finále koule 5kg Dci Finále
10:15 1500 m Dci Běh 1
10:30 60 m Dky Běh 1
11:00 60 m Dci Běh 1 výška Dci Finále koule 3kg Dky Finále
11:15 dálka Dky Finále
11:30 200 m Dky Běh 1
11:50 400 m Dci Běh 1
12:15 4x200 m Dky Běh 1
12:30 4x200 m Dci Běh 1
13:15 Vyhlášení výsledků
paticka_SAP