Krajské finále SAP - Středočeský kraj

hlavicka_SAP

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika

Datum

3.10.2018

Místo

Kolín (Brankovická 979, 28002 Kolín V)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová sap@atletika.cz
Ředitel závodu Mgr. Antonín Morávek
Lékař Český červený kříž

Startují

ročníky 1999 - 2003
ročníky 1999 - 2003

Přihlášky podávejte pomocí webových stránek www.atletika.cz nejpozději do pondělí 1.10.2018 do 18:00 hodin.

Do krajského kola postupují vítězné týmy z okresních kol. Případně i další družstva, která vybere pořadatel na základě jejich výkonu z okresu. Seznam postupujících družstev bude umístěn ZDE k 26.9.

 

zeleně označená družstva vyhrála okresní kolo a postupují do KF automaticky  
žlutě označená družstva postupují do KF na základě počtu získaných bodů nebo na divokou kartu pořadatele  
červeně označené školy se postupu na KF vzdaly          
               
HOŠI       DÍVKY    
1 KLA Sportovní gymnázium Kladno A 9902 1 KHOR G a SOŠPg Čáslav 8548
2 NBK Gymnázium Jiřího z Poděbrad 9190 2 NBK Gymnázium Jiřího z Poděbrad 8242
3 MLBO Gymnázium Dr. J. Pekaře 8868 3 MLBO Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav 8062
4 BEN Gymnázium Vlašim 8575 4 PHA-V Gymnázium J. S. Machara 8023
5 KHOR SOŠ a SOU dopravní Čáslav 8410 5 KLA Gymnázium Kladno 7630
6 KLA Gymnázium Kladno 8328 6 PŘÍB Gymnázium Příbram 7621
7 PHA-V Gymnázium J. S. Machara A 8264 7 BEN Gymnázium Vlašim 7602
8 PŘÍB GaSOŠE Sedlčany, Nádražní 90 7856 8 BER Gymnázium Joachima Barranda Beroun 7506
9 PŘÍB SPŠ a VOŠ Příbram 7843 9 BER OA a SPgŠ Beroun A 7380
10 BER Gymnázium Václava Hraběte Hořovice 7771 10 KOL Gymnázium Kolín 7085
11 RAK SPŠ Emila Kolbena Rakovník 7714 11 KOL SZŠaVOŠZ Kolín 7040
12 KOL SOŠ a SOU stavební kolín 7465 12 RAK GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA 6675
13 KOL Gymnázium Kolín 7348        

Soutěže

Chlapci 60 m, 400 m, 1500 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 5kg
Dívky 60 m, 200 m, 800 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Týmy

Pro všechny úrovně soutěže tvoří týmy maximálně 12 dívek nebo chlapců + trenér a vedoucí. 

Týmy tvoří dívky a chlapci, studenti 1. – 4. ročníku středních škol, u víceletých gymnázií kvinta až oktáva, narození v letech 1999 – 2003. Střední školy jsou gymnázia, SOŠ, SOU, ISŠ... Startovat nemohou studenti sportovních gymnázií a gymnázií, kteří mají ve vyučovacím programu sportovní přípravu zaměřenou na atletiku-kód studijního oboru 79-42-K/41, 61, 81 a studenti pomaturitního studia.

Omezení startu

Každý jednotlivec může startovat ve 2 disciplínách a štafetě.
V disciplíně mohou startovat maximálně 3 členové 1 týmu + 2 štafety. V Republikovém finále 2 členové týmu.

Disciplíny

Dívky: 60 m, 200 m, 800 m, výška, dálka, koule 3 kg, štafeta 4x 200 m 
Chlapci: 60 m, 400 m, 1500 m, výška, dálka, koule 5 kg, štafeta 4x 200 m 

Bodování

Atletická kancelář 2.

Za družstvo bodují 2 nejlepší závodníci družstva v každé disciplíně a 1 štafeta. 

Závodí se podle pravidel atletiky, tohoto rozpisu vydaného Českým atletickým svazem  a časového programu pořadatelů okresních kol, krajských finále a Republikového finále. Rozpis (propozice) a pravidla atletiky jsou neměnné na všech úrovních soutěže (OK, KF, RF).

Postupový klíč

Vítězná družstva okresních kol postupují do krajského finále. 14 vítězů z KF + 2 s nejvyšším součtem bodů ze všech účastníků KF postoupí do Republikového finále.

Okresy mohou klíč upravit pouze po dohodě s pořadatelem krajského finále – například využít divokých karet.

Počet družstev

Krajského finále se zúčastní vítězové okresních kol, případně divoká karta + pořadatel. Republikového finále se zúčastní maximálně 16 týmů dívek a 16 týmů chlapců.

Poznámky

  1. Bodování štafet 4x 200 m podle tabulky pro běh na 800 metrů mužů / žen
  2. Bodování 800 m dívek a 1500 m chlapců dle vícebojařů.
  3. Ve skoku dalekém a vrhu koulí mají všichni závodníci ve všech kolech 4 pokusy.
  4. Ve skoku vysokém se laťka zvyšuje ve všech kolech po celou dobu soutěže o 4 cm.
  5. Při rovnosti bodů dvou nebo více družstev se pořadí určuje dle pravidel pro víceboje (č. 200, odst. 13)

 

Základní výšky ve skoku vysokém

dívky: A 130 cm, B 122 cm

chlapci: A 152 cm, B 140 cm

 

Štafeta 4x200 m:

Startuje se z bloků na hendikepech 400 m. První předávka v drahách a následuje zatáčka v dráze. Po 300 m se na hlavní rovince sbíhá do první dráhy.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v cílovém domku od 8:00 hodin.

 

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to  do pondělí 1.10.2018 do 18:00 hodin.

V přihlášce uvádějte výkony Vašich závodníků, aby je mohla závodní kancelář nasadit do rozběhů a správně rozdělit do skupin ve skoku vysokém.

Výsledky

Na slavnostním ceremoniálu budou vyhlášeni:

  • první 3 týmy v každé kategorii
  • vítězové jednotlivých disicplín
  • vítězná štafeta v každé kategorii

Zdravotní služba

Zajištěn dozor zdravotníků Českého červeného kříže. Zdravotní služba bude v označeném bílém stanu v prostoru cíle.

Časový pořad

středa, 3.10.2018

Čas Disciplíny
08:00 upřesnění soupisek v závodní kanceláři do 08:45
09:00 porada vedoucích týmů v klubovně
09:20 nástup družstev
09:45 4x200 m Dky
10:00 4x200 m Dci
10:15 výška Dky
10:25 60 m Dky
10:30 dálka Dci koule 5kg Dci
10:50 60 m Dci
11:15 výška Dci
11:20 800 m Dky
11:30 dálka Dky koule 3kg Dky
11:45 1500 m Dci
12:10 200 m Dky
12:30 400 m Dci
13:15 slavnostní vyhlášení (první 3 družstva + vítězové individuálních disciplín)

Stravování

V prostoru atletického stadionu bude otevřen bufet.

paticka_SAP