Okresní kolo SAP - Brno - venkov

hlavicka_SAP

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Gymnázium Tišnov, Martin Novotný

Datum

14.9.2018

Místo

Tišnov (nám. 28. října 1708)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová sap@atletika.cz

Startují

ročníky 1999 - 2003
ročníky 1999 - 2003

Chlapci a dívky 1.– 4. roč. středních škol a učilišť, u víceletých gymnázií z kvinty až oktávy, narození v letech 2003, 2002, 2001, 2000, 1999.

Soutěže

Technická ustanovení

Pořadatel:                           Z pověření OR AŠAK  Brno -venkov  zajišťuje tuto akci

ŠSK Gymnázia Tišnov, Na Hrádku 20, 664 01 Tišnov.

Datum:                                 pátek 14. září 2018

Místo:                                   Školní hřiště ZŠ Tišnov, nám. 28. října 1708, Tišnov

Hlavní pořadatel:             Mgr. Martin Novotný Gymnázium Tišnov Na Hrádku 20, 664 01 Tišnov ; mobil: 725 886 975; e- mail: novotny@gym-tisnov.cz

Hlavní rozhodčí:               Mgr. Petra Seberová

Startují:                                Družstva chlapců a dívek středních škol a učilišť okresu Brno – venkov

                                                (maximálně 12 závodníků v družstvu + trenér a vedoucí družstva).

Přihlášky (novinka):        Školy se budou přihlašovat přes www.stredoskolskypohar.cz, kde vyplní přihlášku a dají odeslat. Poslední termín vyplnění a odeslání přihlášky pro náš okres bude středa 12. září 2018. Na pozdější přihlášky nebude brát pořadatel zřetel.

Kategorie:                          Chlapci a dívky 1.– 4. roč. středních škol a učilišť, u víceletých gymnázií z kvinty až oktávy, narození v letech 2003, 2002, 2001, 2000, 1999.

Disciplíny:                           Chlapci – 60m, 400m, 1500m, výška, dálka, koule 5 kg, štafeta 4x200m.

                                               Dívky – 60m, 200m, 800m, výška, dálka, koule 3 kg, štafeta 4x200m.

O mezení startu:              jednotlivec může startovat ve dvou disciplínách a ve štafetě, přičemž za družstvo mohou v každé disciplíně startovat maximálně tři závodníci (závodnice) + dvě štafety.

Hodnocení:                 Za družstvo bodují vždy dva nejúspěšnější závodníci (závodnice) v každé disciplíně a jedna štafeta a to dle bodovacích tabulek ČASu pro mládež. Střední tratě (800m dívek a 1500m chlapců) se bodují podle tabulky pro vícebojaře.

                                    Při rovnosti bodů dvou, nebo více družstev se pořadí určuje dle pravidel pro víceboje (č. 200, odst. 11).

 

Postup:                        Vítězná družstva v kategorii chlapců a v kategorii dívek postupují do krajského finále, které se bude konat ve středu 25. září 2018 v Břeclavi.

 

Financování:               Okresní rada bude financovat rozhodčí a cestovné (všem účastníkům) podle vnitřních předpisů AŠSK.

 

Upozornění:                       účastníci nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům, krádežím a ztrátám!                                           Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu vysílající škola,                                   pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak (Vyhláška MŠMT ČR                                                č. 55/2005 § 7 odst 2). Případné úrazy, úmyslné poškození majetku nebo                                             zařízení sportoviště budou hrazeny z prostředků vysílající školy!!!

Cestovné:                    Cestovné bude proplaceno na místě zástupcem OR AŠSK a to na podkladě správně vyplněného formuláře č. 4 a potvrzení o vynaložených nákladech (oba tyto formuláře máte v příloze těchto propozic) a jízdenek TAM, které účastníci podepíší a ty pak doprovod nalepí na zvláštní papír (A4).

 

Závodní kancelář:       V den konání v kabinetu TV (ZŠ Tišnov nám. 28. října) od 8,15 hod. do vyhlášení výsledků. Příchod do kabinetu a do šaten je přes školní hřiště.

                                    Předpokládané zahájení soutěží 9:00, časový rozvrh na místě.

 

Soutěžní řád:              Prezentace 10 min. před zahájením disciplíny v příslušných sektorech u vrchníka disciplíny či startéra. Všechny běhy jsou finálové, startovní čísla budou přidělena účastníkům běhů na 800m a 1500m a posledním běžcům štafet. Všichni účastníci dálky a koule mají čtyři pokusy. Základní výška pro dívky 120 cm, pro chlapce 140 cm, dále vždy po 4 cm.

Poznámky:                  Vstup do atletických sektorů stadionu je povolen pouze tam startujícím závodníkům. Šatny budou společné pro více družstev, proto si v nich neponechávejte žádné věci a cennosti uschovejte u vedoucího družstva. Na žádost pořadatele se vedoucí družstev se zapojí do závodů jako rozhodčí na jednotlivých sektorech.       

 

Časový pořad:             Obdržíte při prezentaci.         

 

Výsledky:                     zaslat nejpozději do 21. 9. 2018 po skončení okresního kola na adresy: zbynek.c@seznam.cz   jansa@assk.cz atletika@atletika.cz 

 

 

Ceny:                             Všechna družstva obdrží diplomy a družstva na 1. – 3. místě poháry.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 3.9.2018 do 12.9.2018

paticka_SAP