Okresní přebor ve víceboji mladšího žactva

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Slovan Liberec, z.s.

Datum

13.9.2018

Místo

Liberec (Sport Park, atletický stadion)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Karel Šebelka 725338777 karelsebelka@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Kateřina Nohýnková
Technický ředitel Mgr. Vít Zákoucký 728239500 vzakoucky@volny.cz
Časomíru zajišťuje Mgr. Petr Jeřábek 608280509 p.jer@seznam.cz
Výsledky zpracoval Karek Šebelka 725338777 karelsebelka@seznam.cz

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 800 m, 60 m př., dálka, kriket, pětiboj
Ml. žákyně 60 m, 800 m, 60 m př., dálka, kriket, pětiboj

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky,

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v kamerovém domku na tribuně  od 15:00 hodin .

Startovné

Pro případné mimooddílové účastníky 100,- Kč za celý pětiboj.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od čtvrtka 6.9.2018 do středy 12.9.2018 20:00.

Případné přihlášky v závodní kanceláři v den závodu do 15:30 hod.

Šatny

Šatny jsou k dispozici na tribuně a to pro závodníky šatny č.muži a pro závodnice šatny č.ženy.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na kamerovém domku. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

čtvrtek, 13.9.2018

Čas Disciplíny
00:00
16:00 60 m př. Žcm Běh
16:15 60 m př. Žkm Běh
16:25 kriket Žcm
16:50 kriket Žkm
17:00 60 m Žcm Běh
17:15 dálka Žcm
17:25 60 m Žkm Běh
17:45 dálka Žkm
18:00 800 m Žcm Běh
18:15 800 m Žkm Běh
18:30 pětiboj Žkm pětiboj Žcm

Další informace