Okresní kolo SAP - Uherské Hradiště

hlavicka_SAP

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Gymnázium Uherské Hradiště

Datum

13.9.2018

Místo

Uherské Hradiště (Sportovní 1214, Uherské Hradiště 686 00)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová sap@atletika.cz
Delegát ČAS Aleš Kocián
Ředitel závodu Mgr. Božena Genrtová 724118590 genrtova.b@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Jakub Janíček
Hlasatel Mgr. Viktor Johaník
Lékař Viera Mojžíšová
Časomíru zajišťuje Ing. Jiří Michalík

Startují

ročníky 1999 - 2003
ročníky 1999 - 2003

Družstva dívek a chlapců SŠ a SOŠ ( maximálně 12 závodníků/závodnic ve družstvu). 

Soutěže

Chlapci 60 m, 400 m, 1500 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 5kg
Dívky 60 m, 200 m, 800 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Závodí se podle pravidel atletiky a rozpisu (propozic) ČASu a časového programu pořadatelů. Rozpis a pravidla jsou neměnné na všech úrovních soutěže (OK, KF, RF).

Jednotlivci mohou startovat ve dvou disciplínách a štafetě. V každé disciplíně maximálně tři závodníci za družstvo.

Ve skoku dalekém a vrhu koulí mají všichni závodníci 4 pokusy.

Základní výšky určí techničtí delegáti podle výkonnosti a dohody vyplývající z porady rozhodčích a vedoucích družstev, zvyšování laťky je o 4 cm.

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu. Při rovnosti bodů dvou nebo více družstev se pořadí určuje podle pravidel pro víceboj (č. 200 odst. 13).

V soutěži mohou startovat pouze žáci příslušné školy a kategorie, kteří jsou uvedeni na soupisce potvrzené ředitelem školy.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena  na Atlletickém stadionu od 8.00 hodin.

Startovné

Startovné: pro členy AŠSK 200,- Kč, pro nečleny 500, - Kč

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz, viz kalendář akcí, středoškolský pohár), a to do středy 12. 9. 2018 20:00

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány u závodní kanceláře. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Za družstvo bodují dva nejúspěšnější závodníci/ závodnice v každé disciplíně podle tabulek ČASU pro mládež.

Do krajského kola postupují vítězná družstva D a CH + družstvo pořadatele.

Krajské kolo se koná 20. 9. 2018 na Atletickém stadionu v Uherském Hradišti. 

Časový pořad

čtvrtek, 13.9.2018

Čas Disciplíny
08:30 prezence
09:00 porada rozhodčích a vedoucích družstev
09:15 nástup družstev
09:30 60 m Dky Běh koule 5kg Dci Finále
09:50 60 m Dci Běh výška Dky Finále
10:15 200 m Dky Běh dálka Dci Finále koule 3kg Dky Finále
10:45 400 m Dci Běh výška Dci Finále dálka Dky Finále
11:20 800 m Dky Běh
11:40 1500 m Dci Běh
12:05 4x200 m Dky Běh
12:25 4x200 m Dci Běh
12:45 vyhlášení výsledků
paticka_SAP