Krajské finále SAP - Liberecký kraj

hlavicka_SAP

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje OR AŠSK - okres SEMILY, ve spolupráci s SVČ Žlutá ponorka Turnov a AC Turnov

Datum

3.10.2018

Místo

Turnov (Městský stadion L.Daňka Turnov, ul. Skálova)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová sap@atletika.cz
Delegát ČAS Libor Dinga ldinga@atletika.cz
Ředitel závodu Mgr. Karel ŠTRINCL 702046061 orassksm@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Miroslav Gregor
Lékař ČČK SZŠ Turnov
Hospodář Ing. T.Špinka
Časomíru zajišťuje AC Turnov
Výsledky zpracoval Bc. Jan KOVÁŘ 723355093 sport@ponorkaturnov.cz

Startují

ročníky 1999 - 2003
ročníky 1999 - 2003

Soutěže

Chlapci 60 m, 400 m, 1500 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 5kg
Dívky 60 m, 200 m, 800 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky :  115 cm - dívky, 120 - chlapci ,zvyšování ve výšce po 4 cm.
Soutěží se podle pravidel atletiky, vyjímka - u běhů - závodník má právo na jeden nezdařený start.

Na dálce a na kouli - 4 pokusy

 Štafeta: 1. úsek - 100m v drahách, dále seběh do 1. dráhy.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena na stadionu - l.patro budovy - od 8.30 hod. do 9,45 hod.

 Ved. prezentace: Bc.Jan Kovář, SVČ Žlutá ponorka Turnov

Přihlášky

Podávají školy dle praxe z okresního kola na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do  úterý 2.října do 24 hod.

 Je možnost kopírování  a editace přihlášek z okresního kola.

 Jasně označte členy štafety A a B.

Výdej startovních čísel

Výdej pro každé družstvo bude probíhat od 8.30 hod. v závodní kanceláři - u prezentace. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže ( včetně štafety) startovní číslo připevněno na prsou a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Čísla po závodě ponechte závodníkům !

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je možné v zadní části stadionu a v přilehlém parku .

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice se prezentuje u své disciplíny dle časového pořadu a pokynů z rozhlasu.

 Členové štafet - prezentace celého družstva před startem v prostoru startu / cíle.
 

Šatny

Šatny ( jen na převlečení )  jsou k dispozici v budově - přízemí vlevo. Osobní věci vezměte ze šatny na "tábořiště" na tribuně.Za odcizené věci pořadatel neručí!

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli.

 

Výsledky

Výsledky jednotlivých disciplín a průběžných stavů soutěže družstev budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz. , dle data konání závodu. Bodové součty jsou platné v oddíle výsledků  "BODY ODDÍLY"

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut / nejlépe ihned v záv. kanceláři / po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli.
 

Zdravotní služba

Je zajištěna zdravotníky z ČČK SZŠ Turnov.Sídlo služby - v záv. kanceláři

Časový pořad

středa, 3.10.2018

Čas Disciplíny
08:30 do 9:45 prezentace / změny - v závodní kanceláři 1. posch.
09:45 porada vedoucích - v salonku VIP - 1. posch.
10:00 60 m Dci Běh výška Dky Finále koule 5kg Dci Finále
10:15 60 m Dky Běh dálka Dci Finále
10:45 800 m Dky Běh
11:30 1500 m Dci Běh výška Dci Finále dálka Dky Finále koule 3kg Dky Finále
12:00 200 m Dky Běh
12:20 400 m Dci Běh
12:45 4x200 m Dky Běh
13:00 4x200 m Dci Běh
13:30 vyhlášení výsledků - jednotlivci / štafety / družstva

Parkování

Parkování v přilehlých ulicích. POZOR, průjezd ul. Skálova z náměstí je složitý. Cesta ke stadionu - z náměstí , nahoru ulicí 5. května, do ul. Husova, zde vyložit závodníky. Stejné místo nástupu na cestu zpět !

Další informace

POSTUP na REP.F - 11.12. - hala Ostrava - dle propozic Rep.F. - viz web www.stredoskolskypohar.cz

 Všem účastníkům krajského finále přejeme úspěšný start v Turnově! Za pořadatele Mgr, K.Štrincl.

paticka_SAP