Okresní kolo SAP - Jeseník

hlavicka_SAP

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje OR AŠSK Jeseník

Datum

20.9.2018

Místo

Jeseník (Základní škola Jeseník - Nábřežní 28/413)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová sap@atletika.cz
Ředitel závodu Jiří Hanefl 603326633 hanefl@jes.cz

Startují

ročníky 1999 - 2003
ročníky 1999 - 2003

 

Střední školy v soutěži družstev i jednotlivců.

Studenti 1.-4. ročníku středních škol (roč. narození 1999 – 2003).

Počet závodníků za družstvo max.12, kteří mohou startovat ve 2 disciplínách a štafetě. V soutěži jednotlivců mohou startovat i další závodníci v disciplíně.

Soutěže

Technická ustanovení

Prezence :       8.15 – 8.45 h

Porada vedoucích :     9.00 h  a zahájení soutěže 9,15 h

Pravidla:       závodí se podle Pravidel atletiky a rozpisu pro soutěž

Disciplíny:    Dívky : 60m, 200m, 800m, výška, dálka, koule 3kg,

                                     štafeta 4 x 200m

                        Hoši  :  60m, 400m, 1500m, výška, dálka, koule 5kg,

                                      štafeta  4 x 200m

                        Základní výška: hoši - 130cm, dívky  - 115cm

                        Zvyšování o 4cm. Ve skoku dalekém a ve vrhu koulí mají všichni

                        soutěžící 3 pokusy.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Účastníci startují na náklady vysílající školy.

Přihlášky

do 18.9.2018 na adresu: SVČ DUHA Jeseník, J.Hanefl e- mail :  hanefl@jes.cz , mobil : 603326633

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Družstva na 1.- 3. místě obdrží diplom a nejúspěšnější soutěžící drobné věcné ceny.

Další informace

- doprovázející učitelé pomohou jako rozhodčí u jednotlivých disciplin

- při prezenci obdrží účastníci časový pořad (pořadí) disciplin

(časový pořad může být, po dohodě s vedoucími družstev upraven)

paticka_SAP