Krajské finále SAP - Královéhradecký kraj

hlavicka_SAP

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Okresní rada AŠSK v Hradci Králové ve spolupráci s oddílem atletiky TJ Sokol Hradec Králové

Datum

17.10.2018

Místo

Hradec Králové

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Perun Vítězslav
Hlavní rozhodčí Bc. Karel Ettler
Výsledky zpracoval Nejman Jiří 736445021

Startují

ročníky 1999 - 2003
ročníky 1999 - 2003

Týmy tvoří dívky a chlapci, studenti 1. – 4. ročníku středních škol, u víceletých gymnázií kvinta až oktáva, narození v letech 1999 – 2003. Střední školy jsou gymnázia, SOŠ, SOU, ISŠ... Startovat nemohou studenti sportovních gymnázií a gymnázií, kteří mají ve vyučovacím programu sportovní přípravu zaměřenou na atletiku-kód studijního oboru 79-42-K/41, 61, 81 a studenti pomaturitního studia.

Soutěže

Chlapci 60 m, 400 m, 1500 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 5kg
Dívky 60 m, 200 m, 800 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Omezení startu: 

Pro všechny úrovně soutěže tvoří týmy maximálně 12 dívek nebo chlapců.

Každý jednotlivec může startovat ve 2 disciplínách a štafetě. Je také povolen start v disciplínách 400m a 1500m.
V disciplíně mohou startovat maximálně 3 členové 1 týmu + 2 štafety. V Republikovém finále 2 členové týmu.

Bodování:

Atletická kancelář 2.

Za družstvo bodují 2 nejlepší závodníci družstva v každé disciplíně a 1 štafeta. 

Závodí se podle pravidel atletiky, tohoto rozpisu vydaného Českým atletickým svazem  a časového programu pořadatelů okresních kol, krajských finále a Republikového finále. Rozpis (propozice) a pravidla atletiky jsou neměnné na všech úrovních soutěže (OK, KF, RF).

Šatny: 

V areálu budovy Sokola.

Krajského finále

se zúčastní vítězové okresních kol, případně divoká karta + pořadatel. Republikového finále se zúčastní maximálně 16 týmů dívek a 16 týmů chlapců.

Upozornění:

Za zdravotní způsobilost startujcích ručí škola, která plně zajišťuje i bezpečnost žáků. Účastníci nejsou pojištěni zvláštní poujistkou proti úrazu, ztrátám ani krádeži. -Za dodržování bezpečnosti a kázeň účastníků odpovídá vedoucí družstva. Vedoucí družstva, který je v pracovně právním vztahu se školním zařízením - družstva se soutěže účastní na vlastní náklady.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena pro prezenci a drobné úpravy 17. 10. 2018 od 9:00 do 9:45 hodin. 

Přihlášky

!!!DŮLEŽITÉ!!!

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 16. 10. 2018 do 12 hodin!

Časový pořad

středa, 17.10.2018

Čas Disciplíny
10:00 200 m Dky výška Dky dálka Dci koule 5kg Dci
10:15 400 m Dci
10:40 800 m Dky
11:00 1500 m Dci
11:15 60 m Dci výška Dci dálka Dky koule 3kg Dky
11:30 60 m Dky
12:00 4x200 m Dci 4x200 m Dky
12:30 Vyhlášení výsledků
paticka_SAP