Krajské finále SAP - Opava

hlavicka_SAP

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje KR AŠSK MSL a ŠSK při Mendelově gymnaziu¸ Opava

Datum

2.10.2018

Místo

Opava (Tyršův stadion, B. Němcové 22 Opava)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová sap@atletika.cz
Ředitel závodu Marie Koutná 737838198 MarieKoutna@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Marta Kovářová
Lékař Zdeňka Reichlová
Časomíru zajišťuje Jiří Lesák

Startují

ročníky 1999 - 2003
ročníky 1999 - 2003

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit 4 podmínky:

  1. Členy reprezentačního družstva školy musí být výhradně žáci přislušné školy.
  2.  Členové družstva musí odpovídat stupněm školy vyhlášené soutěži.
  3. Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené soutěži.
  4. Žák smí v daném školním roce v daném sportu startovat pouze v jedné věkové kategorii. Tato podmínka platí pro úroveň jednoho kola a v jednom sportu.

Soutěže

Chlapci 60 m, 400 m, 1500 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 5kg
Dívky 60 m, 200 m, 800 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 3kg

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v budově Tyršova stadionu od 8:30 hodin po celou dobu trvání soutěže.

Přihlášky

Školy se přihlašují přes online přihlášku na webu www.stredoskolskypohar.cz v sekci: Přihláška.do 1.10. 14:00hod.

Mimo el. přihlášky jsou možné pouze změny v disciplínách, nelze připisovat závodníky.

Šatny

Šatny Šatny jsou k dispozici v areálu Tyršova stadionu pouze k převlékání, za odložené věci neručíme.

Startovní listiny

Startovní listiny Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány hlavnímu rozhodčímu do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli s vkladem 300 Kč. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch pořadatele.

Soutěžní komise  

Ředitel závodu, hlavní rozhodčí, zástupce družstev a zástupce AŠSK.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude přítomna po celou dobu soutěže v prostorách závodní kanceláře.

Časový pořad

úterý, 2.10.2018

Čas Disciplíny
09:15 prezentace
10:00 porada vedoucích družstev
10:30 nástup družstev, zahájení soutěže
11:00 60 m Dky výška Dky dálka Dci koule 5kg Dci
11:15 60 m Dci
11:45 800 m Dky
12:00 1500 m Dci výška Dci
12:15 dálka Dky koule 3kg Dky
12:30 200 m Dky
12:50 400 m Dci
13:15 4x200 m Dky
13:30 4x200 m Dci
14:00 vyhlášení výsledků

Další informace

Doklady pro start

Podmínkou startu je elektronické přihlášení družstva a předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy. Soupiska obsahuje přijmení, jména, úplná data narození a třídu všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola. 

Dozor nad žáky 

Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu soutěže vysílající škola. Při vážném porušení chování žáků (vulgární vyjadřování, ničení sportoviště, kouření aj) bude celé družstvo vyloučeno ze soutěže.

paticka_SAP