Memoriál Ing. Zbyňka Šourka ve skoku vysokém a Vrhačské odpoledne

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ VS Tábor, z. s.

Datum

7.10.2018

Místo

Tábor (Stadion Míru)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Roman Bém 723344311
Hlavní rozhodčí Mgr. Milan Černý

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Soutěže

Muži výška, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg
Ženy výška

Technická ustanovení

Výška ženy - základní výška 131 cm, přihlášky na místě do 13:00 hodin.
Výška muži - základní výška 161 cm, přihlášky na místě do 14:00 hodin.

Všechny vrhačské disciplíny budou probíhat ve všech kategoriích v časech, v kterých jsou konkrétní vrhačské disciplíny (vedené pod kategorií M) uvedené v časovém pořadu.

Ředitel závodu pro Vrhačské odpoledne je: Jiří Kadlec (tel.: 723 006 803)

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Neplatí se.

Přihlášky

Podávají závodníci na místě:
ŽENY do 13:00 hodin,
MUŽI do 14:00 hodin.

Časový pořad

neděle, 7.10.2018

Čas Disciplíny
14:00 výška Ž kladivo 7,26kg M
15:00 výška M disk 2kg M
16:00 koule 7,26kg M
17:00 oštěp 800g

Další informace

Ceny v kategoriích mužů: 1. mi´sto – 2.000 Kč, 2. místo - 1.500 Kč, 3. místo – 1.000 Kč. Limit 205 cm, za nižší výkon 50 % částka.

Ceny v kategoriích žen: 1. místo – 2.000 Kč, 2. místo - 1.500 Kč, 3. místo – 1.000 Kč. Limit 175 cm, za nižší výkon 50 % částka.

Vyhrazujeme si právo na změnu časového pořadu.

Za odložené věci v šatnách či areálu stadionu pořadatel neručí!