Slovácký běh

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC TJ Slovácká Slavia Uh.Hradiště

Datum

14.10.2018

Místo

Uherské Hradiště - Masarykovo náměstí

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Květoslav Tichavský 602578552 ktichavsky@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Lubomír Tomeček
Lékař MUDr. Lumír Fila

Startují

ročníky 1928 - 1998
ročníky 1996 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1928 - 1998
ročníky 1996 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2009 - 2015
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2015
ročníky 2007 - 2008

A minižákyně   2009 a mladší    300m   1xMO(malý okruh),      B  minižáci   2009 a mladší    300m  1xMO,        C předžákyně   2007-2008  600m   2xMO,     D  předžáci   2007-2008   600m  2xMO,   E  mladší žákyně   2005 - 2006   900m   3xMO,
F mladší žáci   2005 - 2006   900m    3xMO,       G  starší žáci    2003 - 2004    1250m  1xVO(velký okruh),         H  starší žákyně    2003 - 2004    1250m 1xVO,     I dorostenky   2001 - 2002    2500m   2xVO,     J dorostenci  2001 - 2002   2500m
2xVO,     K  juniorky  1999 - 2000    2500m   2xVO,     L   junioři   1999 - 2000    2500m   2xVO,      M  ženy   98 a starší      5000m   4xVO,    N   muži - vytrvalci     98 a starší     10 000m  8xVO,    O   muži veteráni   40-49 let   1978 - 1969  5000m
4xVO,    P  muži  veteráni  50 - 59 let  1968 - 1959   5000m    4xVO,  R  muži  veteráni  60 - 69 let   1958 - 1949     5000m    4xVO,    S  muži  veteráni    70 let a více  1948 - starší    5000m   4xVO,   T  ženy  veteránky  35 - 49 let  1983 - 1969   5000m
4xVO,    U  ženy  veteránky   50 let a více   1968 a starší   5000m    4xVO,     V  lidový nesoutěžní   - bez omezení -  2000m

Soutěže

Technická ustanovení

Závod se běží na čipy. Každý závodník již od nejmladší kategorie obdrží číslo a čip, který si upevní nad kotník. Čip se musí po skončení závodu odevzdat. Závodí se dle pravidel atletiky. Závod probíhá za částečného silničního provozu, proto je nutno dbát pokynů pořadatelů a příslušníků MP. Trať - ulice města. Upozornění - závodníci startují na vlastní nebezpečí se všemi důsledky z toho plynoucími.
ČASOVÝ POŘAD:   10:00 minižákyně  , 10:05 minižáci,  10:15  předžákyně,  10:30  předžáci,   10:45   mladší žákyně,   10:55   mladší žáci,   11:05 starší žáci a žákyně, 11:25  dorostenky, dorostenci, juniorky, junioři, ženy + veteránky, 12:00 muži vytrvalci hlavní závod, muži  veteráni,  12:45   nesoutěžní lidový běh.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 8.30 v místě startu.

Startovné

100Kč/ 4eura - pořadatel nerozměňuje velké bankovky ani mince.
Nesoutěžní lidový běh 10 Kč.

Přihlášky

Přihláška přes registrační systém: http://registrace.onlinesystem.cz/Season/62/slovacky-beh
Konec přihlášek v sobotu 13.10.2018 do 24:00, potom v místě závodu do 20 minut do startu dané kategorie.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 8.30 v závodní kanceláři.

Šatny

Šatny jsou k dispozici ve Sportovní hale TJ Sl. Slávia a ZŠ Komenského od 8.00.

Zdravotní služba

MUDr. Lumír Fila.

Další informace

Vyhlášení vítězů proběhne po skončení dané kategorie. Každý startující je klasifikován a odměněn v přihlášené kategorii. Pořadatel si vyhrazuje právo zásahu do časového pořadu v případě malého počtu startujících v kategorii. Součástí Slováckého běhu je i v letošním roce nesoutěžní lidový běh pod heslem ,,Běháme pro zdraví" na trati dlouhé 2000m. Pro všechny účastníky bude zajištěno malé občerstvení. Prvních 300 účastníků obdrží tričko s emblémem závodu. V rámci tohoto závodu budou odměněny tři nejpočetnější skupiny účastníků. Minimálně 20 cen bude také losováno v tombole.
Finanční odměny:
Kategorie N: 1. až 6. místo /5000,-/4000,-/3000,-/2000,-/1000,-/500,-/
Kategorie O,P,R,S,T,U: 1. až 3. místo /500,-/300,-/200,-/
Kategorie M: 1. až 3. místo /2000,-/1000,-/500,-/