Podzimní úterý

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

2.10.2018

Místo

Ostrava - Vítkovice (Závodní 86, rozcvičovací stadion)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Buzek Michal
Technický ředitel Lindovský Vladimír

Startují

ročníky 1928 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1928 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Muži 60 m, 150 m, 300 m, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 60 m, 150 m, 300 m, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Ml. žáci kriket
Ml. žákyně kriket

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Závodníci, mimo SSK Vítkovice, 100kč za start.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 27.9. 15:00hod do 1.10. 20:00hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

úterý, 2.10.2018

Čas Disciplíny
15:00 oštěp 600g Ž oštěp 800g M kriket Žcm kriket Žkm
15:40 koule 4kg Ž koule 7,26kg M
16:00 disk 1kg Ž disk 2kg M
16:20 60 m Ž
16:25 60 m M
16:40 150 m Ž
16:45 150 m M
17:00 300 m Ž kladivo 4kg Ž kladivo 7,26kg M
17:10 300 m M

Další informace

Ve vrzích budou závodníci startovat s váhou náčiní příslušné věkové kategorie.